S behöver fler plattformar

Efter mina inledande reflektioner, som jag delger i inlägget "Partiet ska vara Sveriges mest nyfikna, öppna, progressiva och ödmjuka", vill jag lyfta ytterligare fyra slutsatser som Socialdemokraternas kriskommission kommit fram till i sin slutrapport:

● Nya och befintliga tankesmedjor, stiftelser och andra fora som främjar socialdemokratisk idé- och politikutveckling bör prioriteras. Dessa ska tillåtas att arbeta självständigt med högt i tak. Det förutsätter att tillräckliga resurser avsätts.

● Arbetarrörelsen bör också överväga att satsa på att starta en egen högskola, ett ”progressivt universitet”, som är kopplad till rörelsen men vars akademiska inriktning är helt självständig.

● Arbetarrörelsen bör vidare se över möjligheten att bedriva en större nyhetstidning på nätet. Det finns redan påbörjade vänsterinriktade projekt vad gäller nätbaserad nyhetsmedia. Dessa kan tas som utgångspunkt för inspiration eller framtida samarbeten för att öka närvaron av en stark vänsterröst i det massmediala landskapet.

● Ge plats åt de nya kanalerna. Bloggnätverket Netroots är av yttersta vikt för framtidens kommunikation. Socialdemokraterna har dessutom kommit långt i utvecklandet av nätnärvaron. Dessa satsningar måste ges mer tyngd och resurser i partiets planering och framtida arbetssätt.


Först vill jag slå fast att vi socialdemokrater inte förlorade valet på grund av högerns ekokammare, men högern hade (och har) en klar fördel i och med denna. Dessa siffror (som jag lånat från Johan Ulvenlövs inlägg Vilket tomrum fyller Sveriges regeringsbloggare?) talar sitt tydliga språk:

Tillgångar hos tanksmedjor med koppling till högern 350 miljoner
Tillgångar hos tankesmedjor med koppling till arbetarrörelsen 1 miljon
- - -
Omsättning hos tankesmedjor med koppling till högern 70 miljoner
Omsättning hos tankesmedjor med koppling till arbetarrörelsen 5 miljoner
- - -
Antalet anställda på tankesmedjor med koppling till höger 50
Antalet anställda på tankesmedjor med koppling till arbetarrörelsen 1
- - -
Antal borgerliga ledarsidor i Sverige 59
Antal socialdemokratiska ledarsidor i Sverige 13
- - -
Monetära resurser hos partierna enligt SVTs granskning
Regeringspartierna 167 miljoner
Rödgröna 89,1 miljoner


Arbetarrörelsens tankesmedja i all ära, men vi är i ett skriande behov av fler tankesmedjor, vilket jag bland annat skriver om här. Wigforssakademin (en kurs som består av tre helgträffar) i all ära, men betänk en hel högskola i samma anda? "De intellektuella" har alltid varit betydelsefulla för arbetarrörelsen och det finns stora möjligheter att knyta forskare till denna högskola. Dagens Arena i all ära, men hur mycket pengar arbetarrörelsens än pumpar in i Dagens Arena, har den idag inte förmåga att nå de breda väljarleden. Den når heller inte ut till opinionsbildare och de socialdemokratiska gräsrötterna. Vad vi behöver är en motsvarighet till Huffington Post. Vi behöver vidare nya, fräscha opinionsbildare som kan och vågar dra ut tankebanorna i tangentens riktning.

Det är glädjande att Kriskommissionen lyfter det progressiva nätverket NetRoots. Precis som KK skriver, måste NetRoots ges mer tyngd och resurser. I sitt tal på Förtroenderådet, sade vår avgående partiordförande, Mona Sahlin:

Vad kan vi lära av våra nätrötter? På nätet leder de socialdemokratiska
bloggarna. Här finns levande, frisk och öppen diskussion. Här hämtar jag ofta
inspiration när det är dags för tal och utspel, och det hoppas jag att ni gör
också. Vi ska ta vara på våra tänkare och skrivare när vi utvecklar vårt parti
och vår rörelse.

Även om Sahlin har förstått vikten av NetRoots och nätverksbaserad media, måste även resten av partiledningen göra det. Jag är livrädd att vår nästa partiledare (och i förlängningen den nya partistyrelsen) saknar den insikt som Sahlin har.

Vi behöver fler plattformar, inte färre.

Peter Johansson och Peter Högberg på samma tema.
Relaterat: Jag vill vara en motvikt, Ulvar i fårakläder, När NetRoots sätter den politiska agendan, Den allierade journalisten, Step out of your echo chamber, Högerns ekokammare borgar för borgerlig valseger, Högerns ekokammare, Aravosis & Einerstam tycker till, Öppna kriskommissionen - en tillbakablick, Boken om NetRoots, NetRoots fyller fyra år

2 kommentarer:

Maryam Yazdanfar sa...

Bra! Men du Alexandra, vad kommer hända med den där ÖKK-enkäten jag fyllt i? Har försökt utröna det och säkert missat ett och annat inlägg om saken...vill du berätta eller förtydliga?

Sandro Wennberg sa...

Maryam, enkäten kommer att offentliggöras inom kort. Som vi skrivit från början kommer själva svaren att redovisas anonymiserat. Ni som fyllt i enkäten kommer säkerligen att lyftas fram som goda exempel av en del bloggare. Åtminstone av mig...

/Sandro