"Partiet ska vara Sveriges mest nyfikna, öppna, progressiva och ödmjuka"

Idag kom således Kriskommissionens slutrapport. Nu på morgonen hör jag en av kommissionens ordföranden, Ardalan Shekarabi, återupprepa det som står i inledningen av rapporten: Socialdemokraterna ska bli Sveriges mest nyfikna, öppna, progressiva och ödmjuka parti.

Vi är många socialdemokrater som efterlyser öppenhet (jag har till exempel gjort det i min serie Ett öppet parti, ej ett befästat). Därför är det glädjande att även Kriskommissionen gör det i sin rapport och då specifikt i de organisatoriska avsnitten. Det är dessa avsnitt jag gillar bäst i hela rapporten. Även den grupp som Kajsa Borgnäs har lett, har kommit fram till mycket intressant.

Vad gäller miljö- och klimatfrågorna, så kan jag (som brinner för just dessa frågor), anse att KK har tagit lite väl lätt på just avsnitten om miljö- och klimatpolitik. Från avsnittet Grön omställning:
Miljö- och klimatpolitiken har länge varit en viktig del av socialdemokratin. Begreppet " det gröna folkhemmet" är en angelägen vidareutveckling av detta. Tyvärr har det ännu inte fått den konkreta innebörd som behövs. Klimatpolitiken är avgörande för framtiden. Därför måste socialdemokratin fördjupa sin politikutveckling på detta område.
Förvisso nämner KK visionen om Det gröna folkhemmet i rapporten, men inte så mycket mer.

Rapporten lyfter också Det goda samhället, vilket också är mycket positivt.

Slutrapporten är ojämn, vilket jag håller för troligt har att göra med de olika gruppernas sammansättning. Dock är jag, å ena sidan, positivt överraskad av vad delar av kommissionen har åstadkommit på den korta tid som KK har arbetat. Å andra sidan, ger jag delar av kommissionen underkänt.

Det här var bara några första reflektioner jag har att delge, efter en snabb genomläsning av 118 sidor rapport och jag kommer med största sannolikhet att återkomma till rapporten flera gånger här på bloggen. Jag vill gärna se rapporten som ett avstamp, eller för att använda Kriskommissionens egna ord - en omstart för Socialdemokraterna. Därför avslutar jag med ett citat från rapporten:

Det räcker dock inte med förstärkningar av politiken för att bygga en modern socialdemokrati. Det handlar också om att ändra partiets arbetssätt. Partiet ska vara Sveriges mest nyfikna, öppna, progressiva och ödmjuka. Så kan Socialdemokraterna återigen bli en stark kraft för förändring. Bakgrunden till
denna rapports tillkomst är väl känd. Socialdemokraterna har gjort sitt sämsta
val någonsin. Partiet brottas med dåligt självförtroende och dålig intern tillit. Initiativet i debatten saknas, och alltför mycket tid ägnas åt inåtblickande navelskåderi och etiketteringar av partikamrater. Partiet har lagt mycket kraft på att mäta och följa opinionen. Nu behöver vi socialdemokrater istället ägna oss åt att formulera politiska visioner, utveckla reformer för en positiv samhällsutveckling och bilda opinion. Alla som idag är aktiva i partiet har ett mycket stort ansvar. Vi ska gemensamt arbeta för att vända utvecklingen.

Andra som skriver om Kriskommissionens slutrapport: Nyhetskanalen, SVT, SVT2, Peter Andersson, Peter Johansson, SR, SR2, SvD, Aftonbladet, Aftonbladet2, SSU, VLT, Aftonbladet3, Johan Westerholm, Peter Johansson2, SR3, Annika Högberg, Johanna Graf, Martin Moberg, Peter Högberg, Tokmoderaten, Johannes Åsberg, Ulf Bjereld, Staffan Lindström, Sebastians tankar, Marika Lindgren Åsbrink, Dagens Arena, Sandro Wennberg

Inga kommentarer: