Ett öppet parti, ej ett befästat (Del VII)

Aftonbladet: Omodernt, odemokratiskt och för långsamt – nu sågas partiledarvalet av flera tunga sossar. Stig Malm kräver en öppen process där flera kandidater tävlar mot varandra:
– Klarar stora fackförbund och brittiska Labour det, borde vi också göra det. Det är faktiskt en ny tid nu.
Nu växer kritiken mot Berit Andnor och övriga valberedningens sätt att utse ny partiledare. Flera socialdemokrater efterlyser en öppnare och modernare process där kandidater vågar träda fram och säga att de vill ha jobbet.


Vi är rätt många som vill att Socialdemokraterna blir ett öppet parti. Det gäller inte blott och bart processen kring partiledarvalet. Den partikultur som finns inom S, anstår inte ett parti som säger sig vara ett folkrörelseparti.
[...] även de gamla masspartierna blir alltmer elitpartier. Partierna förvandlas, precis som i Duvergers studier av elitpartier, i allt större utsträckning till rena kampanjorganisationer med syfte att vinna nästa val, snarare än folkrörelser som förvaltar medborgarnas åsikter. Man säger ibland att om partierna fortsätter tappa medlemmar som nu så finns snart inga partier kvar. Men strukturer har en obehaglig vana att överleva sig själva.
Ovanstående skriver Gustav Fridolin i debattartikeln Politiken har blivit en karriär (väl värd att läsa i sin helhet). Jag har skrivit om det förut, till exempel i mina inlägg Maktens djävulska frestelser och Flytta på er!, men återigen: om vi ska bli en modern folkrörelse, ett relevant parti, då är det inte våra värderingar eller vår ideologi som skall förnyas. Vi skall ha en politik för samtiden och framtiden, vi ska ha en sammanhängande berättelse och inte skapa lapptäcken, vi måste se över vår organisation och många av våra företrädare måste flytta på sig till förmån för andra.

Johanna Graf säger till Aftonbladet (något som hon även har lyft på sin blogg):
Det här partiet har inte tillåtit moderna ledare att komma fram. Därför har jag föreslagit att man ska vakanssätta partiledarposten och sätta dit en kriskommission. Först måste man ha klart för sig vilken vision, vilket samhälle man vill bygga.

Det enda vi kan hoppas på är att den partiledare, som väljs om sju veckor på Socialdemokraternas extrakongress, inser att vi de facto är ett parti i kris. En partiledare som vet att botten inte är nådd i och med 35 procent eller 20 procent utan att vi mycket väl kan hamna under fyraprocentsspärren. Den absoluta botten är noll. Idéutveckling, politik och organisation måste vara i fokus när S förändras.

Andra som skriver på samma tema: Thomas Böhlmark, Peter Högberg, Tokmoderaten, Johan Westerholm, Kristian Krassman, Rasmus Lenefors, Peter Andersson, Staffan Lindström, Calle Fridén ,Martin Moberg och Annika Högberg

Inga kommentarer: