Även borgerliga regeringar borde vara stolta över public service

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth vill skära ned public servicebolagens budgetar. Moderaterna har aldrig gillat public service och i förlängningen kulturpolitik. Moderaterna har alltid stått näringslivet närmast.

Idag är Mats Svegfors och Cilla Benkö inte nådiga på DN Debatt. Om regeringen Reinfeldt trodde att den, i och med rekryteringen av moderaten Svegfors, skulle få en mjäkig VD för Sveriges Radio,så misstog sig regeringen grundligt.

Nu, när borgarna sitter sin andra mandatperiod i regeringsställning, borde de göra något som vi inte förväntar oss av en borgerlig regering - nämligen satsa rejält på public service. Detta för att visa att Moderaterna är "i allmänhetens tjänst".

Reinfeldt & Co. borde utforma en handlingsplan som resulterar i att de svenska public servicebolagen istället växer och blir bättre (till och med bättre än BBC).
Det sker en radikal kommersialisering av mediemarknaden. En blind kapitalism tar över där tidigare medvetna publicister rådde. Är verkligen mediesamhällets stora problem att public service har för mycket pengar och därmed för många tittare och lyssnare?
Svegfors och Benkös fråga, i slutet av artikeln, är en viktig fråga som jag hoppas vi får ett tillfredsställande svar på. Även om jag är en obotlig pessimist, är jag i detta fall optimist. Jag måste vara optimist, för ett litet som Sverige, behöver verkligen starka och bra public service-bolag.

Proletären

Inga kommentarer: