Bland griniga, gamla gubbar och kvicka, kompetenta kvinnor

Den enkät, som några av de socialdemokratiska nätrötterna, skickade till 156 sossar i ledande ställning, har nu besvarats. Av blott och bart 26 personer. Varav flertalet kvinnor.

Gubbarna i partiet har alltså valt att inte svara på de frågor som medlemmar i partiet vill ha svar på. Det är en sak att inte svara på prasselmedias enkäter, men när politiker i toppen väljer att inte svara sina medlemmar, då går skam på torra land.

Därför vill jag ge en eloge till Veronica Palm, Ylva Johansson, Lena Hallengren, Maryam Yazdanfar, Berit Högman, Marie Granlund, Heléne Fritzon och Lena Sommestad.

Läs mer om enkäten på Politikerkollen, hos Sandro Wennberg, Annika Högberg och Johan Westerholm.

Fotot har jag snott här.

[UPPDATERING]
Här redovisar Sandro Wennberg alla som har svarat alternativt inte svarat.

Inga kommentarer: