Mer kritik mot Moderaternas Vårdval

Om Moderaternas Vårdval har jag skrivit om tidigare. Jag har viss förståelse för att Filippa Reinfeldt inte lyssnar på den rödgröna oppositionens kritik, men om en professor i medicinsk sociologi, skriver en debattartikel i SvD som visar att ojämlikhet i ekonomiska resurser bidrar till ojämlikhet i hälsa - kan hon ta till sig det?

Det är nämligen inte bara oppositionen som är starkt kritiska till Moderaternas Vårdval. I Dagens Arena skriver Björn Elmbrant om en artikel i Socialmedicinsk Tidskrift som är skriven av Göran Dahlgren, en av världens ledande forskare i sjukvårdsfrågor.

Elmbrant skriver:

Vårdvalssystemets tillskyndare talar om att sjukvården blivit mer "tillgänglig". Men i praktiken betyder det en försämring av den ekonomiska tillgängligheten i en region där hälsoklyftorna redan är stora.

Dahlgren pekar på att borgerliga politiker och åtskilliga socialdemokrater utgår från en tes som inte behöver bevisas, att upphandling från privata bolag ger den mest kostnadseffektiva vården. Men all internationell forskning talar för motsatsen, att budgetstyrda offentliga system är bäst på att bromsa kostnader. Den fria etableringsrätten i Vårdval Stockholm innebär också att man byggt in en kostnadsuppdrivande motor i modellen, som på sikt - när befolkningen blir äldre - hotar möjligheterna att bevara en skattefinansierad sjukvård.


Kommer Reinfeldt att ta till sig Dahlgrens kritik? Jag är tveksam. För Moderaterna är det viktigaste att genomföra sin politik och ideologi, även om innebär att stora delar av befolkningen drabbas negativt (vilket är helt i sin ordning i Moderaternas värld).

Inga kommentarer: