Blocköverskridande samarbeten gynnar Sverigedemokraterna

Förra året gav Arbetarrörelsens tankesmedja ut rapporten Hur helig är blockpolitiken? Blockpolitiken må vara cementerad på riksplanet, men rapporten visar att i kommuner och landsting blir blocköverskridande styren fler och fler:

I rikspolitiken blir blockpolitiken allt mer cementerad. I kommunalpolitiken finns mycket mer av vad man frestas kalla flexibla lösningar. Där finns blocköverskridande överenskommelser, av mycket varierande utformning. Orsakerna till det är flera. En inte alldeles ovanlig förklaring handlar om något så enkelt som personkemi mellan de olika partiernas ledningar. En annan, inte heller ovanlig, förklaring är nödvändigheten att skapa hållbara majoriteter utan att behöva förlita sig på Sverigedemokraterna, SD, som vågmästare. En tredje förklaring är ekonomiska svårigheter, som gör att man på ömse sidor blockgränsen inser nödvändigheten av att samarbeta kring de klokaste – om än inte alltid mest populära lösningarna. Och en fjärde är åsiktsskillnader och spänningar mellan partierna inom det ena ellerandra blocket. Framför allt är det FP och C, som upplevt svårigheter att samarbeta med Moderaterna och i stället valt Socialdemokraterna. Några av dessa samarbeten har ägt bestånd under längre tid, några har etablerats denna mandatperiod sedan den ursprungliga borgerliga alliansen spruckit.

I april i år gjorde Carin Jämtin och Sten Nordin ett gemensamt utspel i Ekot, då de meddelade att Socialdemokraterna och Moderaterna skulle bilda en blocköverskridande majoritet i Stockholm, om Sverigedemokraterna skulle väljas in i fullmäktige och bli vågmästare. Jag kan bara hålla med Ulf Bjered när han, efter utspelet, skriver på sin blogg:

Utspelet förvånar, för att uttrycka det milt. Sverigedemokraterna fick i det senaste valet 2006 endast 1.63 procent av rösterna i kommunvalet i Stockholm. Sannolikheten för att partiet skulle få en vågmästarställnng i Stockholms kommunfullmäktige efter valet 2010 är utomordentligt liten. Ändå väljer Sten Nordin och Carin Jämtin att genom hypotetiska resonemang ge Sverigedemokraterna en gratisbiljett rakt in i Stockholmspolitikens strålkastarljus. I min tidigare post Fyra enkla regler för att motverka Sverigedemokraterna argumenterar jag för att blocköverskridande samarbete i form av t ex samlingsregering är ett av de säkraste sätten att stärka stödet för ett högerpopulistiskt, främlingsfientligt parti som Sverigedemokraterna. Det är en ståndpunkt som har starkt stöd bland de forskare som studerat högerpopulistiska partier över tid.

Idag rapporterar Ekot att tre av fyra lokalpolitiker runt om i landet kan tänka sig att samarbeta över blockgränserna för att stänga ute Sverigedemokraterna om de blir vågmästare efter valet. Jag kan riktigt se hur Sverigedemokraterna ute i landet sitter och myser över Ekots rapportering.

Inga kommentarer: