Vi vill ha sex, vi vill ha sex...

... vi vill ha sex timmars arbetsdag, har S-kvinnor skanderat sedan 1970-talet (men jag tror att S-kvinnor tog bort kravet ur programmet för några år sedan). I början av maj hade Vänsterpartiet sin kongress och ombuden körde då över partistyrelsen. Vänsterpartiet kommer därför att fortsätta driva frågan. Några dagar senare var det Miljöpartiets tur att ha kongress och här talades det istället om kortare arbetstid.

Borgarna har gjort sig lustiga över det här med kortad arbetstid. Expressen kallar de som driver frågor som sex timmars arbetsdag alternativt kortad arbetstid för latmaskar. Borgarna, med Jan Björklund driver istället frågan Åtta timmars arbetsdag, men endast fyra timmars betalning. Jan Björklund vill att en 19-åring ska tjäna hälften så mycket som en vuxen. Jag som trodde att myndighetsåldern i Sverige var 18 år?

Vid 18 års ålder flyttade jag hemifrån. Den sommaren, då jag flyttade hemifrån, jobbade jag som guide i Sala Silvergruva och betalade hyran medelst den lön jag fick. 18 år med egen lägenhet och ett jobb. Frihet.

Om Björklund hade fått bestämma, det året jag flyttade hemifrån, hade jag troligtvis inte haft råd. Jag misstänker starkt att jag fortfarande skulle ha bott hemma vid 36 års ålder. Kanske har Jan Björklund talat med bostadsminister Mats Odell, innan han kläckte ur sig detta vansinniga förslag? Mats Odell bodde nämligen hemma tills han var 49 år.
Nu vill Björklund sätta stopp för ungdomars frihetslängtan. Sverige ska bli ett låglöneland. "Ungdomar" (23 och neråt) ska bo hemma, jobba åtta timmar och få betalt för fyra timmar... är det ett bra recept på undomsarbetslösheten? Är det ett bra recept på arbetslösheten i stort?

Inga kommentarer: