Agera EU!

Det finns tre grundläggande krav (Köpenhamnskriterierna) för att ett land skall bli medlem i EU. Kraven innbebär att länder, som önskar bli medlemmar i EU, måste ha:

*Stabila institutioner som garanterar demokrati, rättssäkerhet, mänskliga rättigheter samt respekt för och skydd av minoriteter. Detta brukar kallas det politiska kriteriet.
*En fungerande marknadsekonomi med förmåga att hantera konkurrenstrycket och marknadskrafterna inom unionen. Detta brukar kallas det ekonomiska kriteriet.
*Förmåga att ta på sig de skyldigheter som följer av medlemskapet inklusive en anslutning till målen med den politiska, ekonomiska och monetära unionen. Detta brukar omtalas som det administrativa kriteriet, eller kriteriet om antagandet av den så kallade acquis communautaire (det gemensamma regelverket).


Hur ser det då ut i medlemsländerna? I de forna baltiska staterna förbjuds pride och prideparader. Litauen har till och med röstat igenom en lag "som förbjuder främjande av homosexualitet". I Ungern patrullerar den svartklädda paramilitären Magyar Garda i de romska bostadsområdena. I likhet med Ungern, behandlar Italien romerna vedervärdigt.

Grekland, Portugal, Spanien... hur var det med det ekonomiska kritieriet eller acquis communautaire?

Vad händer om ett land, som lyckats bli medlem i EU, inte uppfyller ett (eller fler) av de tre Köpenhamnskriterierna? Önskas landet non grata i unionen? Tar EU till med hårdhandskarna?

De baltiska staterna kan fortsätta stifta lagar som bryter mot de mänskliga rättigheterna, de baltiska staterna kan fortsätta förbjuda prideparader, Ungern och Italien kan göra Hitler-hälsningar och hetsa mot romer, utan att EU gör något. Jag tycker att det är skrämmande.

Framför allt är det skrämmande att länder, som jag nämnt ovan, borde vara de som omfamnar alla människors lika rätt och värde, med tanke på deras historia. Istället går utvecklingen åt motsatt håll. Varför?

Inga kommentarer: