Bryr sig marknaden om det olönsamma?

I juni skall riksdagen rösta om regeringens förslag till ny postlag. I den nya lagen sätter regeringen upp samma höga krav (som bland annat går ut på att alla i hela landet ska kunna ta emot och skicka brev och andra försändelser upp till två kilo. Man ska kunna försäkra en försändelse och få kvitto från mottagaren. Minst 85 procent av den post som skickas för övernattsbefordran ska delas ut följande dag.) på den samhällsomfattande posttjänsten som hittills, då Posten som enda aktör haft detta uppdrag. I det nya lagförslaget lägger regeringen dock inte samhällsuppdraget på en enskild aktör, utan det skall ut på marknaden. Givetvis är detta ideologiskt betingat. Vem tror att marknaden bryr sig om att utföra postservice där det är olönsamt? I Övre Långträsk, Korpilombolo eller långt ute i skärgården? Sverige har haft en avreglerad postmarknad i snart 20 år, men den enda konkurrerande aktören som finns kvar, agerar främst i storstadsregioner. Varför? Därför att det är där det är lönsamt.

Mitt fackförbund SEKO riktar skarp kritik till regeringens förslag till ny postlag.

SEKO anser att en postlags huvudsakliga funktion bör vara att säkra samhällsservicen. Regeringens förslag verkar i stället ha som huvudmål att öka konkurrensen, vilket framstår som i huvudsak ideologiskt motiverat. Den nya lagen öppnar för en kraftigt försämrad service för allmänheten och att tusentals jobb på sikt riskerar att försvinna, skriver Janne Rudén, förbundsordförande i SEKO och Alf Mellström, ordförande i SEKO:s koncernfack i Posten.

Jag som arbetat i Posten bara i några år, har lyssnat till mina äldre kollegors berättelser om de kraftigt ökade nedskärningarna sedan avregleringen 1993. Vi lever dessutom nu i en tid med minskad postmängd, i takt med att fler och fler går över till elektroniska varianter. Det finns knappt tillräckligt med brev för de två huvudaktörer vi har i dagsläget. För mig och mina kollegor är detta givetvis en fråga om att vi behålla våra jobb. Eva-Lena Jansson, vår brevbärare i riksdagen, spår att frågan kanske till och med kan avgöra valet i höst. Kanske det. Frågan är dock viktig även för dem som inte arbetar i Posten, men som varje vardag om året, från Smygehuk i söder till Keinovuopio i norr tack vare samhällsuppdraget kan skicka och ta emot post. Skall vi verkligen överlåta åt marknaden att bestämma över postgången?

SEKO uppmanar riksdagsledamöterna att rösta NEJ till den nya postlagen!

Åsa Einerstam
förtroendevald i SEKO

Inga kommentarer: