Gör kulturen till en valfråga (Del II)

När finansminister Anders Borg presenterade vårbudgetpropositionen, var jag mycket kritisk till att inga nya kulturpengar fanns i VÅP:en (läs inlägget här). Kulturpolitiken lyser även med sin frånvaro i de Rödgrönas ekonomiska vårmotion. Kulturen finns endast med som arbetsmarknadspolitisk åtgärd:

Lönebidrag i kultur- och ideella sektorn. Vi vill ge möjlighet för dem som utförsäkras från den tillfälliga sjuk- och aktivitetsersättningen att erbjudas ett lönebidrag. Med lönebidragsanställningar riktade mot kultursektorn och den ideella sektorn kan många som tidigare haft tillfällig förtidspension få en ny möjlighet att göra en viktig insats. Vi avsätter därför medel som motsvarar 5 000 lönebidrag 2011 och 2 500 lönebidrag 2012.

Accessjobb i kultursektorn. Vi vill öka både tillgängligheten till landets kulturarv och skapa fler jobb i kultursektorn. Accessjobben under den förra mandatperioden skapade många jobb och gjorde ett stort antal samlingar och föremål tillgängliga för allmänheten. Vi vill i det rådande konjunkturläget återinföra Accessprojektet under 2011. Vår satsning beräknas omfatta 100 jobb.

Grönajobb. Programmet Gröna jobb var ett framgångsrikt program för långtidsarbetslösa som vi vill pröva igen. I programmet ska deltagarna jobba med natur- och kulturvård, till exempel med att röja fram kulturminnen, rusta upp promenadstigar och sköta om tätortsnära skogar. Till detta vill vi avsätta 150 miljoner kronor 2011, vilket räcker till cirka 500 platser.

Varför lyser då kulturpolitiken med sin frånvaro även hos de Rödgröna? En förklaring är att de Rödgröna har bildat en arbetsgrupp just för dessa frågor och inte hunnit så långt i sitt arbete. Det är i varje fall den anledning som Vänsterpartisten Siv Holma (ordförande i kulturutskottet) ger till Kulturnytt.

När de Rödgröna bildade en arbetsgrupp för kulturpolitik, sade Esabelle Dingizian (MP) till Kulturnytt:
Vår absoluta ambition är att göra kulturen till en viktig valfråga. Det ska bli
spännande att se hur alliansen matchar detta.
Jag har inte gett upp hoppet än. Denna Rödgröna grupp kommer, innan valet, att presentera sina satsningar inom kulturpolitiken. En sak vet jag redan - vi kommer att återinföra fri entré till de statliga muséerna.

[UPPDATERAT]
Läs även Martin Mobergs och Raymond Svenssons inlägg.

Inga kommentarer: