Satsa på en utbyggnad av tunnelbanan

Idag klockan 10:00 gör Socialdemokraterna i Landstinget ett utspel om tunnelbanan. Platsen är Odenplan. Informationen fick jag från Carin Jämtins blogg. Jag kan, i skrivandet stund, bara spekulera i vad utspelet kommer att handla om.

Kommer vi att föreslå satsningar i likhet med de som Marcus Andersson, civilingenjör i infrastruktur och trafiksystem, föreslog på DN Debatt för någon dag sedan?

Jag vet var jag står någonstans: utveckla och bygg ut tunnelbanan. Inför enhetstaxan (igen). Sänk priset till 550 kronor på månadskortet.
[UPPDATERAT]
Jag hittade ovanstående bild på facebooksidan Möjligheternas Stockholm - mer tunnelbana och läser därefter i Metro (s. 24) om Socialdemokraternas storsatsning på tunnelbanan. Lars Dahlberg, oppositionslandstingsråd (S), säger till Metro:

Det är genom att utveckla tunnelbanan vi kan vinna fler resenärer, inte genom att proppa igen stan med en massa ogenomtänkta spårvägsprojekt.
Dagens Arena skriver på samma tema.

1 kommentar:

Anonym sa...

Det finns en artikel om utbyggnad av tunnelbanan i dagens Metro.