Skolpersonal förstärker traditionella könsmönster


Jag skulle aldrig sätta mina barn på genusdagis. Kvinnor och män är olika på
utsidan och jag är övertygad om att det gäller insidan också. Slätar man ut
könskillnaderna för mycketså riskerar hela samhället till slut att kantra.
Ovanstående ord sade Kristdemokraten Anders Sällström till SvD. Året var 2007. Sällström behöver inte oroa sig. Det har gått tre år sedan Sällström uttalade sig i SvD, men lite har hänt med jämställdheten i skolan. Fortfarande behandlas tjejer och killar olika i skolan. Eftersom jag inte delar Sällströms åsikter, så är jag bekymrad över hur långt vi har kvar vad beträffar jämställdheten i skolan. SvD:

I grundskolans läroplan står det uttryckligen att skolan ska "motverka
traditionella könsmönster". Men forskning visar att det inte är ovanligt att det
i verkligheten blir tvärtom. Det förekommer att skolpersonal förstärker de
traditionella könsrollerna.
År 2003 tillsatte den dåvarande (Socialdemokratiska) regeringen en delegation, som år 2006 gav ut Jämställdhet i förskolan - om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete. I rapporten framkommer det tydligt att förskolan har svårt att uppnå de jämställdhetsmål som anges i läroplanerna. Ambitionen var att år 2012 skall det finnas en utbildad genuspedagog per 25 anställda. Vilken ambition har regeringen Reinfeldt beträffande genuspedagogik?

I ett tidigare inlägg skrev jag att av 400 miljoner "jämställdhetskronor", har bara 148 miljoner använts. Lite har Nyamko Sabuni satsat på Fru Gårman (läs mitt inlägg om Fru Gårman här). Varför vill inte Sabuni satsa några miljoner på genuspedagogik istället?

Inga kommentarer: