MI5 söker homosexuella spioner

MI5, Storbritanniens säkerhetstjänst vill rekrytera homosexuella spioner läser jag i DN och Finacial Times. MI5 har hyrt in en extern firma som ska motivera personalen att vara mer öppna med sin sexuella läggning.
-
I Sverige finns det många företag som borde ta efter MI5.

Inga kommentarer: