Kina och de mänskliga rättigheterna

Målet med Olympiaden är att framhäva sport överallt för att stödja mänsklighetens harmoniska utveckling där tanken är att uppmuntra etablerandet av ett fredligt samhälle och bevara mänsklig värdighet. Denna effekt bidrar till att den olympiska rörelsen, ensam eller i samarbete med andra organisationer och med sin förmåga, till handlingar som främjar fred” (Olympiska stadgarna, artikel 3)
-
Att skydda individens värdighet är ett grundläggande krav för de Olympiska spelen” (IOC Etiska riktlinjer, ”A. Värdighet” del 1)
-
Att IOK (Internationella olympiska kommittén) valde att förlägga OS till diktaturen Kina, är för mig oförståeligt. OS-invigningen fick mig att tänka på Leni Riefensthals propagandafilmer. Jag har sett bilder på soldater som har en nål vid halsen (så att de står upprätta hela tiden), jag har sett reportage som visar kinesiska barn som tränas stenhårt. Den kinesiska diktaturen har satsat enorma resurser inte bara på att arrangera OS, utan även för att vinna medaljer och det är bara guld som räknas.
-
Enligt Amnestys rapport Olympisk nedräkning: brutna löften har det inte skett någon förbättring, snarare en försämring. Amnesty International anklagar Pekingregimen för att gripa och straffa kritiker för att kunna ge omvärlden en bild av "stabilitet" och "harmoni". Den enda förbättringen är, enligt Amnesty, en liten minskning av antalet utdömda dödsstraff.
-
Katrine Kielos har skrivit artikeln Kinas våld mot kvinnor på Dagens Arenas ledarsida. Det är bara ytterligare ett exempel på hur Kina fortsätter att kränka de mänskliga rättigheterna.
-
Öppet brev till IOK av David Matas (kanadensisk människorättsadvokat) David Kilgour (tidigare statssekreterare för Asien-Stillahavsområdet och parlamentsledamot 1979-2006)
Göteborgs-Posten

Inga kommentarer: