Barn väljer inte sina föräldrar

Barn väljer inte sina föräldrar. Därför har Sverige, likt många andra länder, genom olika system försökt jämna ut skillnaderna mellan barn som växer upp i hem med olika ekonomiska förutsättningar.
-
Det skriver Lars H Gustafsson, Amir Daneshpip och Makan Amini i en debattartikel i
DN. Artikelförfattarna riktar skarp kritik mot det privata barnsjukhuset Martina som öppnar i september.
-
Barnsjukhuset Martina utestänger barn med kroniska sjukdomar och handikapp. I och med Martina skapas en ny gräddfil inom vården. Barn med välbärgade föräldrar slipper köa i flera timmar.
-
De som drabbas hårdast av detta är de redan utsatta barnen. Barn med fattiga föräldrar och barn med handikapp eller kroniska sjukdomar. Klassklyftorna fortsätter att öka i borgarnas Sverige.
-

Inga kommentarer: