Bättre sent än aldrig

Förra året skrev jag inlägget Vem kan vara emot en jämställd förskola? Det var dock en som var emot en jämställd förskola, nämligen kristdemokraten Anders Sellström: Jag skulle aldrig sätta mina barn på genusdagis. Kvinnor och män är olika på utsidan och jag är övertygad om att det gäller insidan också. Slätar man ut könskillnaderna för mycket
så riskerar hela samhället till slut att kantra
(
SvD).
-
År 2003 tillsatte den dåvarande (socialdemokratiska) regeringen en delegation, som år 2006 gav ut Jämställdhet i förskolan - om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete. I rapporten framkommer det tydligt att förskolan har svårt att uppnå de jämställdhetsmål som anges i läroplanerna. Ambitionen var att år 2012 skall det finnas en utbildad genuspedagog per 25 anställda.
-
Nu har även moderaterna vaknat (bättre sent än aldrig). Riksdagsledamoten Ewa Thalén Finné har lett en arbetsgrupp med uppgift att utforma en ny politik för en mer jämställd förskola och skola. Alla landets rektorer ska genomgå en obligatorisk utbildning i jämställdhet. En "fakta- och evidensbaserad" utbildning i jämställdhet ska vidare ingå i lärarutbildningen.
-
Vi menar inte att man ska läsa fem poäng i genuspedagogik, utan det här måste integreras i hela utbildningen, säger Thalén Finné till SvD.
-
Arbetsgruppen vill också införa en nationell jämställdhetsmärkning av förskolor och skolor. Detta efter förlagan På lika villkor i Falun.
-
Jag är positivt överraskad av moderaterna, vad beträffar ovanstående förslag. Jämställdhet står nämligen inte högt upp på moderaternas agenda. Har förresten den moderatstyrda regeringen stöd för ovanstående förslag hos sin samarbetspartner kristdemokraterna?
-
Till SvD säger Gudrun Schyman (i egenskap av talman för Feministisk initiativ):
-
Moderaterna behöver verkligen utveckla sina kunskaper och sin medvetenhet i de här frågorna. Men det de inte har begripit, hittills åtminstone, är att könsmaktsordningen finns överallt. Regeringens eknomiska politik slår till exempel hårdare mot gruppen kvinnor än mot gruppen män, och vårdnadsbidraget går på tvärs mot en genomtänkt jämställdhetspolitik.
-
Precis som Schyman undrar jag hur pass seriösa de här nya förslagen egentligen är. I de förskolor och skolor som använder sig utav genuspedagogik bryter barnen oftare mot traditionella makt- och könsmönster. Vidare gynnas såväl killars som tjejers studieresultat av genuspedagogik, så vem kan egentligen vara emot en jämställd förskola?

Inga kommentarer: