Självklart ska sekter inte starta friskolor

Sekter ska inte få driva skola, säger Marie Granlund (s) till Aftonbladet. Ändock har sekter fått tillåtelse att starta friskolor här i Sverige. Länsrätten har till exempel gett Plymouthbröderna rätt att starta skola.

Sekten Plymouthbröderna är så extrem att den får Livets Ord att framstå som lättmjölkskristna (Aftonbladet).

Några exempel: Plymouthbröderna får inte umgås med "otrogna", mannen är familjens överhuvud, gifta kvinnor får inte arbeta, homosexualitet kommer från Djävulen, de får inte delta i allmänna val, då "antikrist kontrollerar det världsliga styret", radio, teve, film, datorer - också Djävulens redskap och får inte användas av anhängarna till Plymouthbröderna. Barnen får inte spela med i fotbollslag eller göra annat som "vanliga" skolelever gör.

När ett barn inom sekten fyller 12, får barnet "välja" - är du med oss eller mot oss? Vad tror ni en 12-åring svarar på den frågan, när han/hon vet att om svaret inte är det väntade, blir de utstötta.

Hur långt skall Länsrätten bedriva religionsfrihet? Här kan vi verkligen tala om "barnens bästa". Hur fn kunde Länsrätten tillåta en sådan sekt att starta en friskola?! Nej, Länsrätten - baxläxa för er del. Stoppa sådana sekter genast och lär er
FN:s konvention om barnets rättigheter.

Friskola javisst, men då en skola som uppmuntrar till kreativt tänkande, till kritiskt tänkande, en friskola som uppmuntrar barn att ifrågasätta, att våga upptäcka världen och vidare får en nyanserad bild av den värld vi lever.


Om inte Länsrätten tar sitt ansvar, så är det dags för Regeringen att ta sitt ansvar.

Dock verkar det som den så kallade Alliansen återigen visar på sprickor.
Se t.ex. svt och blogginlägg på In Your Face.

Inga kommentarer: