Intressanta interpellationsdebatter imorgon torsdag

Andrakammarsalen med fresker av Axel Törneman från 1913. Taklanterninen ger rymd åt rummet som har åttkantig form.
Foto: Holger Staffansson

Jag får ofta höra kommentarer om att politikerna har "sommarlov". Nej, politiker har inte sommarlov i den bemärkelsen. Jag använder hellre ordet sommaruppehåll. Naturligtvis har även våra politiker semester, men de är alltid tillgängliga. Under sommaren arbetar de bland annat i sina valkretsar. Maryam Yazdanfar är på språkresa för att fräscha upp ett främmande språk. Många politiker reser land och rike runt för att möta människor. Stockholm Pride är just ett sådant tillfälle.
-
För varje år blir Riksdagens sommaruppehåll kortare och kortare. EU-nämnden är "EU-anpassad" och fick sitt uppehåll först i augusti (de flesta i Europa har sin semester i augusti). Riksdagsledamöterna arbetade fram till midsommar och kommer tillbaka tidigare i år. Ett exempel på att politiker inte har "sommarlov" är de interpellationsdebatter som äger rum i Andra Kammaren i morgon klockan 13:00.
-
Jag kommer specifikt att följa två av dessa interpellationer, den första interpellationen handlar om sexualbrottslagen där Thomas Bodström frågar justitieminister Beatrice Ask om hon kommer att tillsätta en utvärdering av sexualbrottslagen. Den interpellationen kan ju gå i ett huj - hon behöver ju nämligen bara svara ja eller nej på den frågan.
-
Den andra interpellationen kommer från Ylva Johansson - HBT-personers bemötande i sjukvården. Johansson vill fråga socialminister Göran Hägglund följande:
-
1. Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att förbättra sjukvårdens möjlighet att behandla den stora grupp homo- och bisexuella som upplever psykisk ohälsa?
2. Kommer socialministern att initiera en systematisk undersökning av HBT-personers erfarenhet av bemötandet i sjukvården?
3. Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att öka vårdpersonalens kunskaper om HBT-frågor?
4. Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att den psykiatriska vården på ett bättre sätt ska kunna ge vård som förhindrar självmord bland HBT-personer?
-
Det blir en mycket intressant interpellationsdebatt. Jag är väldigt nyfiken på Göran Hägglunds svar.
-
Ni som är intresserade av att lyssna och se interpellationerna lajv, är naturligtvis välkomna, men betänk att debatterna hålls i Andrakammarsalen och det finns få platser för åhörare. Var ute i god tid.

Inga kommentarer: