Möjligheten till fler än två juridiska vårdnadshavare

Ibland hänger inte lagstiftningen med. Det visar sig tydligt när jag läser i SvD om en lesbisk mamma som inte är barnets biologiska mamma. Biologi kommer allt som oftast före kärleksband här i Sverige. Kärnfamiljen - mamma, pappa och 2 1/2 barn.

Nu finns det andra familjeuppsättningar och vår svenska lagstiftning måste ta hänsyn till detta och underlätta för de människor som inte vill eller kan leva "kärnfamilj".

Det finns tre sakfrågor jag kommer att skriva mycket om (och driva) nu i höst och nästa år:

Insemination för ensamstående
Surrogatmödraskap
Möjligheten till fler än två juridiska vårdnadshavare

Den sista punkten är juridiskt sätt den svåraste, men det finns delstater i USA som har en fungerande lagstiftning beträffande möjligheten till fler än två juridiska vårdnadshavare.

Andra som bloggat efter att ha läst artikeln i SvD:

Hillevi
MS Garbo
(s)andberg

Inga kommentarer: