QuestBackformuläret är ifyllt och inskickat - vad händer nu?

Då har jag äntligen fyllt i och skickat in det formulär som jag fick i min inkorg i tisdags - det formulär som Veronica Palm skrev skulle komma på sin blogg. I mitt inlägg Ett öppet parti, ej ett befästat (Del V) ställde jag sex frågor till Stockholms arbetarekommun, varav tre handlade om formuläret:

4. Vad händer med questbackformuläret efter det att medlemmarna kryssat i rutor, kommit med förslag och skickat in det?
5. Kommer resultaten att redovisas öppet?
6. Kommer AK att verkligen lyssna på medlemmarna och nominera den person som medlemmarna vill ha? I sitt inlägg skriver nämligen Palm att partidistrikten äger nomineringsrätten, som stadgarna föreskriver. De kan med andra ord skita blankt i vad medlemmarna säger.


I kommentatorsfältet svarade Palm på mina frågor:

4. Styrelsen kommer att använda det som underlag för vårt beslut. kanske låter vi det gå vidare till valberedningen.
5. Vet inte riktigt, tveksamt. Vår förhoppning är ju att människor ska våga vara öppna och ge sin hjärtas bild. Kanske inte lämpar sig för total öppenhet. kan också nämnas personer i sammanhang som inte de själva vill vara i. Det krävs en vägning av integritet och öppenhet.
6. Jo, så kan man uttrycka det ;-) Men styrelsen vill ju ha medlemmarna och föreningarnas åsikter för att kunna göra ett bra jobb.


I min slutkläm skrev jag:
För handen på hjärtat... vilken organisation som helst kan be medlemmar om synpunkter och förslag via till exempel ett formulär, men det intressanta är vad som händer därefter.

Gärna öppenhet och transparens, inte medelst ord utan i handling.

Svara gärna på Sandro Wennbergs Enkät: Bör alla S-medlemmar få nominera personer till partiledningen?

Inga kommentarer: