En eloge till Veronica Palm

I ett blogginlägg, med rubriken Vi låter medlemmarna säga sitt, skriver Veronica Palm (ordförande för Stockholms arbetarekommun):
Jag har just avslutat ett telefonmöte med styrelsen för Stockholms partidistrikt där vi beslutat att imorgon gå ut med Quest Back till alla våra drygt 6 000 medlemmar och till våra grundorganisationer. Vi vill veta vilka egenskaper och erfarenheter som är viktiga hos en ny partiordförande. Vi vill få in förslag på namn på nästa parti-ordförande. Och vi vill veta vilka övriga personer medlemmarna anser ska utgöra partiets ledning.

Med denna öppna förslagsprocess blir våra nomineringar väl förankrade, samtidigt som vi respekterar den demokratiska parlamentarismen, att partidistrikten äger nomineringsrätten, som stadgarna föreskriver.

Det finns bara ett aber med hennes inlägg och det är sista meningen i citatet: partidistrikten äger nomineringsrätten, som stadgarna föreskriver. Det är ett himla tjat om stadgarna. Har alla, som "respekterar den demokratiska processen" verkligen läst stadgarna?

Sandro Wennberg på samma tema.

Inga kommentarer: