Finns det ingen reformvilja hos förtroenderådet?


När ombuden till förtroenderådet klev in i andrakammarsalen fick de foldern Nu förändras Socialdemokraterna i sin hand. Miguel Odhner, Krister Kronlind, Nalin Pekgul och Karl Petersen (vars debattartikel i DN jag har skrivit om tidigare) gick alla upp i talarstolen och pläderade för öppenhet och transparens. Pekgul sade bland annat att jaget (= Mona Sahlin) fick gå, men laget (partistyrelsen) sitter kvar. Är inte det förunderligt?
-
Efter att partisekreterare Ibrahim Baylan yrkat avslag på Odhners och Petersens förslag, så ställde sig stora delar av förtroenderådet sig bakom Baylans yrkande. Den logga (som ni ser ovan), har projicerats på en vit duk under förtroenderådet tillsammans med foldern som ligger på ombudens bord, får nu ett löjets skimmer över sig, i och med att förtroenderådet inte vill öppna upp partiet.
-
Nu har jag dock, enligt en säker källa, fått höra att hela partistyrelsen ställer sina platser till förfogande (enligt en stadgeräv, går det inte att ställa sina platser till förfogande, utan man måste avgå). En ljusning i mörket, i och med att förtroenderådets ombud hitintills inte visat någon som helst tillstymmelse till reformvilja. Jag kandiderar inte till posten som ordförande, vilket mina partikamrater Peter Högberg och Sandro Wennberg gör (och som även Aftonbladet uppmärksammar), men i och med att partistyrelsen äntligen, äntligen, äntligen har förstått allvaret i Socialdemokraternas kris, vill jag härmed tillkännage att jag kandiderar till partistyrelsen och det verkställande utskottet.
-

1 kommentar:

Unknown sa...

Hoppas du blir invald!