Fem viktiga reformer

Fredrik Reinfeldt kom härförleden på att det där med ofrivillig deltid är ett problem för många kvinnor, så där spontant kom han på det. Ungefär som när han kom på att personal inom välfärdssektorn borde ha mer betalt.
Så börjar Peter Johansson sitt inlägg Reinfeldt borde lyssna på kommunal ang heltid för kvinnor. Jag kan bara hålla med Johansson och även jag rekommenderar den debattartikel, som Annelie Nordström och Emma Lennartsson har skrivit på Aftonbladet Debatt.

För att få fler kvinnor i arbete, krävs det fem viktiga reformer enligt Kommunal:

1. Rätt till heltid. Den enskilt viktigaste reformen är att ge de kvinnor som idag arbetar ofrivillig deltid rätt till heltid. Arbetsmarknadens parter har inte löst problemet. Därför behövs det en lagstiftning om en stärkt rätt till heltid i lagen om anställningsskydd, så att heltid blir en rättighet och deltid en möjlighet.
2. Barnomsorg på obekväm arbetstid. Många arbetar regelmässigt både kvällar och helger. Det gäller i många traditionella industrijobb, men det gäller också i den växande servicesektorn. Samtidigt visar Skolverket att 6 av 10 kommuner inte erbjuder barnomsorg utanför kontorstid. Det är hög tid att lagstifta om en tidsneutral barnomsorg som finns tillgänglig när föräldrarna arbetar.
3. Fler anställda i förskolan. Många föräldrar upplever att det är för stressigt för barn att gå heltid i förskolan, och känner sig därför tvingade att hämta sina småbarn tidigt på dagis – och därför gå ned i arbetstid. Att vissa föräldrar själva väljer att tillbringa mer tid med barnen och därför jobba deltid under småbarnsåren är självklart inget att orda om. Men när föräldrar upplever att personaltätheten är så låg så att barnen inte kan gå heltid i förskolan då har ett av förskolans grundläggande uppdrag – att ge föräldrar möjlighet att kombinera arbete och familj – misslyckats.
4. Bygg ut äldreomsorgen. Många kvinnor axlar, utöver sitt ansvar för sina egna barn och hem, också ett stort ansvar för omsorgen om sina föräldrar, men också ofta för sin makes föräldrar. Under senare år har flera forskare uppmärksammat att anhörigas omsorgsinsatser för äldre har ökat i takt med att den offentliga äldreomsorgen når allt färre av de äldre, och att det är främst kvinnor som har fått ta detta ansvar.
5. Slopa vårdnadsbidraget och tredela föräldraförsäkringen. En jämställd arbetsmarknad förutsätter ett jämställt familjeliv. Regeringen har stannat av processen med fler och fler pappamånader och i stället infört ett vårdnadsbidrag – ett bidrag som aktivt uppmuntrar kvinnor att inte arbeta och cementerar traditionella könsroller. Ska man stimulera ett jämställt föräldraliv behöver vårdnadsbidraget rivas upp och föräldraförsäkringen tredelas.


Ni som följer min blogg, vet att ovanstående reformförslag, är förslag som även jag driver här på bloggen. Tyvärr befinner jag mig i opposition, så även mitt parti. Därför kan jag bara hoppas på att statsminister Fredrik Reinfeldt, läser och tar till sig debattartikeln. Vore det inte fantastiskt om Reinfeldt tog till sig detta?

Om Reinfeldt driver igenom dessa fem reformförslag kommer han att gå till svensk, politisk historia som den politiker som gjort mest för jämställdheten under 2000-talet, men jag tror att jag hoppas för mycket på min politiska motståndare. Backlash för jämställdheten när regeringen Reinfeldt har makten är nämligen det facit vi har av Reinfeldts jämställdhetsambitioner.

Tidigare inlägg om jämställdhet (ett axplock): Backlash, Jobb, jämlikhet och jämställdhet, Kvinnotjusaren Fredrik Reinfeldt (Del IV), Kvinnotjusaren Fredrik Reinfeldt (Del III), Gör jämställdhet till en valfråga!, Ingår vårdnadsbidrag i Moderaternas arbetslinje?, 51 år kvar till jämställt uttag av föräldraförsäkringen, Kvinnotjusaren Fredrik Reinfeldt (del II), Anna Dahlberg: Alliansens akilleshäl, Kvinnotjusaren Fredrik Reinfeldt, Därför vinner de Rödgröna valet, Låt oss tala om vårdnadsbidraget, Göran Hägglund har utsett sig själv till hela svenska folkets talesman, "Jämställdhet handlar om halva folkets frihet och hela folkets anständighet", Moderaternas falska marknadsföring, Dagens citat, Det handlar om halva folkets frihet och hela folkets anständighet, Vart vi Socialdemokrater vill nå, vilka våra drömmar är, vilket Sverige vi vill bygga, Därför är vi kvinnor Vänster

Inga kommentarer: