Arenagruppens valanalys

Efter valet tog Arenagruppen initiativ till en oberoende valanalys som idag kommer att presenteras på en pressfrukost.

1o råd till socialdemokratin är titeln på analysen. Håkan A Bengtsson skriver på Dagens Arena om denna och inleder med följande rader:
I dag presenteras Arenagruppens valanalys. Initiativet är unikt. Valanalyser är vanligtvis något som partier gör efter varje val. Arenagruppen är oberoende.
Unikt? Nej, stopp och belägg herr Bengtsson. Nätrötter inom det progressiva nätverket NetRoots (och även nätrötter utanför nätverket) tog snabbt det "unika" initiativet i och med NetRoots valanalyser. Efter dessa valanalyser tillkom Öppna kriskommissionen (ÖKK) som ett svar/alternativ till Socialdemokraternas kriskommission. Därför heter sajten numer NetRoots Öppna kriskommission och valanalyser.

Jag välkomnar Arenagruppens initiativ till en valanalys, men rätt ska vara rätt. Att kalla ett initiativ för unikt (uni´k, som är fullständigt ensam av sin typ eller art särskilt i fråga om värdefulla eller intressanta egenskaper) stämmer i det här fallet inte.

Jag erkänner att jag har hakat upp mig på ordet unik och det är ju en petitess i sammanhanget. Som en av initiativtagarna till ÖKK är jag intresserad av alla valanalyser jag kan komma över och därför kommer jag att gå på Arenagruppens pressfrukost/seminarium.

Inga kommentarer: