Uppdrag: förstärk trygghetssystemen

Valet 2010 handlar ytterst om vilket samhälle vi ska ha och vilken människosyn politiken ska utgå ifrån för den regering som ska leda vårt land in i framtiden.
-
Det finns något som jag högeligen känner avsmak för och det är när den Moderatstyrda regeringen talar om bidragstagare. Detta är särdeles tydligt när högeralliansen talar om a-kassan. A-kassan är inget bidrag – det är en försäkring som vi arbetstagare har betalat in till. Under några månader har jag haft a-kassa. Gör det mig till bidragstagare?
-
Om jag inte är med i a-kassan och blir av med jobbet är jag tvungen att uppsöka Enheten för försörjningsstöd (ofta kallad för Socialen). Det finns många som säger "socialbidrag", men det korrekta ordet är försörjningsstöd.
-
Om jag blir sjukskriven och får sjukersättning – är jag då bidragstagare? Är jag en parasit som utnyttjar samhället? Svaret är naturligtvis nej, på alla tre frågorna.
-
Det finns en försäkring när någon blir sjuk – en sjukförsäkring. Det finns en a-kassa som också den är en försäkring och till syende och sist finns försörjningsstöd.
-
Trygghetssystem i vårt samhälle finns där av en anledning. Om du, av någon orsak faller (till exempel om du blir sjuk eller blir av med ditt jobb), så ska det finnas skyddsnät som tar emot dig.
-
Nu kanske en och annan säger att vissa/många utnyttjar dessa trygghetssystem, de så kallade fuskarna. Fuskarna fuskar med vab, de är sjukskrivna fastän de är friska (alternativt arbetsföra), Fuskarna är lata och uppbär hellre försörjningsstöd än arbetar. De parasiterar på samhället. Finns det någon statistik på hur utbrett fusket är?
-
Den Moderatstyrda regeringen har försökt täppa till luckorna i trygghetssystem, men säg det system som är vattentätt? Högern har istället infört en stupstock i sjukförsäkringen. Efter 180 dagar ska personen, oavsett diagnos, prövas mot en fiktiv arbetsmarknad. Det har inneburit att tiotusentals svenskar har kastats ut ur sjukförsäkringen och in försäkringslöshet.
-
För ett tag sedan såg jag Uppdrag Gransknings reportage Brevet till Mari-Louise. Mari-Louise miste sin sjukpenning och begick självmord på grund av regeringens nya sjukregler. Jag grät under reportagets gång. Vem som helst kan drabbas av sjukdom. Vem som helst kan hamna i Mari-Louises situation. Jag ser hellre att tre personer fuskar, än att tre mycket sjuka personer tvingas ut i arbete (eller som i Mari-Louises fall, tar sitt liv).
-
DN Debatt idag lovar oppositionen att vid valvinst, avskaffa stupstocken i sjukförsäkringen efter 550 dagar. Ingen bortre tidsgräns, höjd ersättning och en ny rehabiliteringsfond, så lyder de Rödgrönas förslag. Artikelns slutkläm:
-
Efter valet 2010 är det hög tid att skapa ett nytt trygghetssystem som ger människor hjälp och stöd att snabbt komma tillbaka till arbete och ekonomisk trygghet under den tid som rehabiliteringsarbetet tar. Ett samhälle kan mätas utifrån hur det tar hand om sina sjuka och utsatta. Sverige sköter sig dåligt i dagsläget. Det är dags för en ny sjukförsäkring och en ny regering.

Inga kommentarer: