Ska HR-direktörer på Public service uttala sig om LAS?

Igår såg jag på Kunskapskanalen och programmet Storforum om LAS. I studion medverkar företrädare för fack och arbetsgivare, politiker, företagsledare och de som drabbats när företag kringgår lagen om anställningsskydd. Bland de medverkande fanns Hélene Axelsson-Sahlin, HR-direktör på SVT. Hon vill avskaffa LAS.
-
Axelsson-Sahlin är anställd på SVT som är Public Service. Jag anser det direkt olämpligt att hon, i egenskap av HR-direktör på SVT, uttalar sig om LAS. Det är ett politiskt ställningstagande. Om hon hade uttalat sig om LAS i egenskap av till exempel politiker eller privatperson hade det varit helt i sin ordning.
-
Pia Conde, deltog också i programmet. Conde är journalist och berättade om hennes och hennes kollegors erfarenheter från branschen. Hon berättade om projektanställningar och visstidsanställningar. Det förekom att chefer på SVT ringde TV4 (och vice versa) och frågade om de hade någon bra journalist, när visstidsanställningen för någon journalist, höll på att gå mot sitt slut. Conde har aldrig haft en heltidsanställning.
-
Är Axelsson-Sahlin en av dessa chefer? Kommer hon att anställa Conde igen? Kommer hon att erbjuda Conde en heltidsanställning? Vi vet i varje fall vad hon anser om LAS. SVT - Fri television har härmed en ny innebörd.

Inga kommentarer: