Jobbgaranti - ett omöjligt vallöfte

I valrörelsen 2006 lovade Moderaterna en jobbgaranti. Jobb inom fem dagar bestod garantin i.
-
Många väljare valde att lägga sin röst på Moderaterna just på grund av denna jobbgaranti. Det är ett löfte som är omöjligt att leva upp till även under en högkonjunktur.
-
I Stockholm City idag (091207, s. 6) säger Sten Nordin följande om jobbgarantin:
-
Det var jobbtorgen som beskrevs så. Idag får man hjälp via dem, men inte jobb inom fem dagar. Det här löftet kom för att det skulle vara ett högt tryck så att människor skulle få en snabb åtgärd. Det var ett uttryck för en hög ambitionsnivå.
-
Vallöftet var alltså inte ett löfte utan ett "uttryck för en hög ambitionsnivå". I eftertankens kranka blekhet, känner många väljare sig lurade. Lurade för att de trodde på Moderaternas jobbgaranti.
-
Jobben kommer att vara den största valfrågan 2010, åtminstone för de Rödgröna. Fredrik Reinfeldt kommer dock inte att upprepa det han sade i förra valrörelsen - Jobb kommer att vara den helt avgörande frågan - den Moderatstyrda regeringen och dess anhängare försöker nämligen göra jobben till en icke-fråga, eftersom de misslyckats med sin jobbpolitik. De vill att valet 2010 ska handla om person och inte politik. Fredrik Reinfeldt v. Mona Sahlin.
-
Vi Socialdemokrater (tillsammans med V och MP) har en politik för fler jobb. Därför kommer vår valrörelse handla om politik och inte person.

Inga kommentarer: