Inför provval och visa att Socialdemokraterna är ett folkrörelseparti

Saxat från Expressenledaren Topp(s)tyrda partiet:
-
Partierna är extremt rädda för att ge sina medlemmar ett direkt inflytande när det gäller att utse vilka namn som ska stå på valsedlarna. Och EU-valet blev ännu en missad chans att rycka upp den interna partidemokratin. [...] I den svenska partikulturen är det däremot fortfarande eliten som bestämmer. [...] Men om centerns och andra partiers medlemmar fick bestämma på riktigt så skulle valdeltagandet bli högre och debatten bättre då EU-kandidaterna skulle tvingas bedriva primärvalsrörelser.Partierna förlorar dessutom ett rekryteringsargument; att man som medlem har ett direkt inflytande över valsedeln.Talande nog lever inte heller junilistan som man lär. Partiet som marknadsför sig som demokratins riddare i EU har allvarliga problem med den egna demokratin. Man har inte ens något provval. Enskilda "sympatisörer" är visserligen fria att nominera sina kandidater, men det är junilistans partistyrelse som bestämmer. Partierna får skylla sig själva när de klagar över medlemsflykten.
-
I likhet med Sanna Rayman vill jag ge en eloge till Socialdemokraterna i Sundbyberg för det försök som nu görs med "primärval". Jag håller vidare med Peter Andersson när han skriver:
-
Det var några år sedan som (S) gick med på ett visst inslag av personval i valsystemet mot att den gemensamma valdagen behålls. Men trots acceptensen lever ändå misstron kvar. "Det är partiet - inte personer som går till val" betonas nästan alltid när personvalskampanjer läggs upp.
-
Är det verkligen så, som ledaren i Expressen skriver, att partierna är rädda för att ge sina medlemmar direkt inflytande när det gäller att utse vilka namn som ska stå på valsedlarna? Ja, det verkar inte bättre (eller sämre) än så. Vad är Socialdemokraterna rädda för? Att "fel" namn hamnar på listorna? Sundbyberg har nu visat vägen. När får vi se provval i Stockholms arbetarekommun?
-
Tidigare inlägg på samma tema: Nomineringstider är mörka tider (Del III), Nomineringstider är mörka tider, Hur gick det sedan?, Personval fullt ut? , Inför provval!, Valutskottets förslag till kommun, landsting och riksdag i Stockholm stad

Inga kommentarer: