Att vägra sätta etikett på sin sexuella läggning

På uppdrag av Ungdomsstyrelsen gjordes en enkätundersökning av ungdomars sexvanor i våras (är det måhända denna rapport?). Undersökningen uppmärksammas idag av DN.
-
Vi ser numera en större öppenhet bland ungdomar, särskilt hos unga kvinnor. Det finns ett ökande intresse att experimentera och tänja gränserna, och en växande motvilja mot att definiera sig som heterosexuell, homosexuell eller bisexuell, säger Sven-Axel Månsson till DN.
-
Vad är heterosexuellt bögande? undrar Immanuel Brändemo på sin blogg och besvarar själv sin fråga. Jag skulle besvara frågan med att det är män har sex med män, utan att för den skull kalla sig homo- eller bisexuell. Precis som det finns kvinnor som har sex med kvinnor.
-
Om motviljan att definiera sig som homo- eller bisexuell består i en rädsla för vad samhället anser om dessa läggningar är det illa. Om det däremot förhåller sig så att fler och fler vägrar sätta en etikett på sin sexuella läggning, eftersom de anser att ett människa är mer än sin sexuella läggning är det bara positivt.

Inga kommentarer: