Tuve Skånberg & Per Landgren


Alliansfritt Sverige och Antigayretorik har riktat ljuset mot Kristdemokraterna Tuve Skånberg och Per Landgren och i strålkastarens sken får vi se två homofober. Det är ingen vacker syn. Citaten nedan talar sitt tydliga språk.
-
Tuve Skånberg om homosexualitet: De är tecken på en kultur i nedgång, i dekadens och söndervittring, som antikens Rom eller Tredje Rikets orgier.
-
Per Landgren om homosexualitet:
Annars är det ingalunda historiskt sett ovanligt att av homosexualitet följer också pedofili och pederasti. Så var det i Grekland och Rom. Inte förvånande att det också är så i Västerlandet nu.
-
Jag undrar om homofobi är ett utslag av förtryckt homosexualitet? Under tiden jag funderar, sjunger jag med i Chumbawambas låt: Homophobia the worst disease. Love how you want to love and love who you please...

3 kommentarer:

Per Landgren sa...

Som så ofta i sådana här blogg-sammanhang är citatet från 1998 taget ur sitt sammanhang. Det är därför missvisande. Några år tidigare hade RFSL:s reseguide Spartacus debatterats i massmedia. Den innehöll tips för dem som var intresserade av sexuella kontakter med barn, pedofili. Jag anförde också en del forskning om en nutida partiell överlappning mellan homosexualitet och pedofili, vilket av förståeliga skäl är känslig materia. En historisk dylik i antiken menade jag vara väl belagd. Diskussionen fördes våren 1998. Har via mail berättat för Bengt (Held) att jag inte skulle formulerat mig så nu, men Bengt svarade inte på det. Han anser väl att det fortfarande är relevant att ta fram citatet med jämna mellanrum - inför allmänna val, kanske? - utan att nämna något om sammanhanget med Spartacus etc. Oavsett hur det i sak förhåller sig idag skulle jag inte formulera mig så nu. Skälen är flera: det har sårat många och skärpt motsättningar, vilket inte var min avsikt. Det har också meddelats mig att RFSL rensat i sina led och, inte minst, jag följer inte längre forskningen på området. Till sist kan sägas att jag vid flera tillfällen träffade en av mina meddebattörer och diskuterade frågan intellektuellt öppet och hederligt. Vi klarade ut en hel del, var inte överens om allt och skildes åt som vänner. Så kan det också gå, om man respekterar varandra och varandras åsikter.

hj h

Per Landgren

4:07 em

Alexandra Einerstam sa...

Hej Per! Tack för din kommentar. Anser du fortfarande att homosexualitet är pedofili? I din kommentar hänvisar du till "en del forskning om en nutida partiell överlappning". Mig veterligen är du akademiker och som akademiker vet du att källkritik är A och O. Om du hänvisar till "en del forskning", kan jag, i egenskap av akademiker, inte "svälja det".

karlboll sa...

Spartacus guiden görs av ett fristående förlag och är INTE kopplat till RFSL annat än att många använder den av sig för att hitta rätt i världen.