Vårdslakt Stockholm (Del II)

Praktikertjänst AB har ett system där varje husläkare ses som en egen företagare. Ju fler patienter, ju färre provtagningar, billigare, billigare, billigare... desto högre lön. Kostnaden för provtagningar ligger på samma konto som läkaren tar ut sin lön från. Om du tar ut en kraftig lön och håller nere proverna, vem granskar då om du håller en god vårdkvalitet? säger en person som vill vara anonym till DN.
-
I samma tidning, läser jag att Flyktingmedicinskt centrum, förbjuds med omedelbar verkan att ge vård åt asylsökande. På en rad punkter har Flyktingmedicinskt centrum agerat felaktigt, vilket innebär att landstinget säger upp avtalet.
-
SVT, Johan Westerholm, Peter Andersson, Alliansfritt Sverige
---------------------
Tidigare blogginlägg:

1 kommentar: