Carl Bildt försöker sätta sin egen agenda i KU
-
Jan Eliasson och Carl Bildt skiljer sig radikalt på många punkter. Det mest iögonfallande, enligt mig, är att jag upplever Eliasson som en mycket varm och öppenhjärtlig person. Bland annat går Eliassons diplomati ut på att "se människan". Han, å ena sidan, hälsar lika kärvänligt på en lokalvårdare som en toppdiplomat. Bildt, å andra sidan, är osedvanligt nonchalant och sveper förbi utan att se någon (som är "lägre än han själv"). Har Bildt ett von Oben-perspektiv? Jag får känslan av att han anser sig själv vara förmer än oss andra.
-
Denna nonchalans Bildt visat så många gånger, återkommer även i konstitutionsutskottet (KU) och vidare syns den tydligt på hans blogg (inte bara ibland, utan ofta).
-
Att försöka sätta sin egen agenda i KU:s utfrågningar och vägra svara på KU:s frågor är brist på respekt anser jag, eller som kanske Carl Bildt skulle uttrycka sig "det är dumheter och okunnighet".
-
Berit Andnor har i ett inlägg i SvD belyst problematiken med Bildts ovillighet att svara på frågor kring sina ekonomiska intressen. Varför vill han inte svara på frågor kring dessa optioner eller dessa?
-
Har han något att dölja? Inser han att det är jäv att inneha dessa i egenskap av utrikesminister, eller är det hans egen okunnighet beträffande en av de viktigaste uppgifterna KU har, nämligen uppgiften att granska regeringens och statsrådens arbete samt meddela riksdagen resultatet av sin granskning?
-
Vidare står det tydligt och klart i grundlagen att statsråd får inte inneha uppdrag eller utöva verksamhet som kan rubba förtroendet för honom.
-
Han må hyllas som en briljant diplomat, men han borde verkligen inse vikten av att svara uppriktigt på KU:s frågor och inte förkasta frågorna som nonsens. Ett tips är att Carl Bildt gör sig av med de optioner och aktier som är känsliga och investerar i andra. Han kan kika in hos KPA för inspiration. Till syvende och sist - en charmkurs kanske?(Foto Carl Bildt: Pawel Flato)
(Foto Jan Eliasson: FN)
2 kommentarer:

Anonym sa...

Fan är det för jävla smörja, "Du är en politiker så ditt privatliv och dina investeringar är inte för dig att bestämma ett dugg över.", någon borde ge folket en rejäl smäll på nacken.

Peter A sa...

Det här än ungefär lika roligt som när Berit Andnor i två interpellationsdebatter i rad med Fredrik Reinfeldt hävdade att Fredrik Reinfeldt inte ställer upp på interpellationsdebatter. Fredrik Reinfeldt har nu averkat 1/3 av så många interpellationsdebatter som Göran Persson gjorde på 10 år. Det sätter ju saker och ting i perspektiv.

Carl Bildt svarar på konstitutionsutskottets frågor på onsdag kl 8.00 i Skandiasalen i riksdagen.

Berit Andnor måste helt enkelt ha en skruv lös.