Grattis Wanja Lundby-Wedin!

Wanja Lundby-Wedin har valts till ordförande i Europas fackliga samorganisation - EFS, läser jag i DN. Hon kommer bland annat att arbeta för att fler organiserar sig fackligt och hon tänker driva en kampanj för tydliga minimilöner via kollektivavtal eller genom lag! Återigen - grattis Wanja Lundby-Wedin!

1 kommentar:

Karin Berg sa...

Vi gillar Wanja!!!