Nisha Besara besöker HBT-socialdemokraterna


Igår avslutades HBT-socialdemokraternas studiecirkel Socialdemokratisk kvinnopolitik. Inbjuden gäst var Nisha Besara. Huvudtemat för kvällen var socialdemokratin och framtiden.

I Arena intervjuades Besara tillsammans med Katrine Kielos och Klas Gustavsson två dagar efter valförlusten. Besara berättade mycket om vilka åtgärder hon då ansåg vara nödvändiga för att SAP skulle vinna nästa val. Mycket av Besaras åsikter verkar Mona Sahlin tagit i beaktande, men efter intervjun i Arena, använde Pär Nuder ordet ”puerilt” i Ekots lördagsintervju, för att trycka ner Besara. Han kändes sig nog väldigt träffad av Besaras kritik.

Många av de åsikter Besara framförde igår, kan jag bara skriva under på. Hon berättade att efter valet ville inte partiet riktigt erkänna valförlusten. Orsakerna, enligt partiet (och det innan valanalys) då var att media var emot oss och Alliansens enighet. Faktorer som vi egentligen inte kan påverka. Enligt Basara var partiet tvunget att tillsätta en valanalys, fast det egentligen inte ville. Berit Andnor blev ordförande för denna grupp. Besaras är kritisk till att Andnor ingick i partistyrelsen och även var en av ingenjörerna för SAP:s valrörelse, samtidigt som hon blev ordförande för valanalysgruppen.

Det talades tyst om partiledarens roll efter valet. Göran Persson var en belastning för partiet men fick ändock dominera. Besara inser vidare att en av orsakerna till förlusten var sossarna dåliga självförtroende. 12 år i regeringsställning sliter. Partiet var ansatt från olika håll och kände sig jagat av sina medlemmar.

Besaras kritik beträffande den kultur som rådde på Regeringskansliet är inte nådig, men jag satt bara och nickade, för jag förstod precis vad hon menade. Jag har tidigare skrivit ett inlägg om just den attityd som är förhärskande på RK.

Nisha Besara brinner för sitt Ronna och är väldigt kritisk till socialdemokraternas bild av Sverige som verkligen är en myt. Det Sverige som sossarna beskriver, finns inte. Det är särpolitik som sossarna ägnat sig åt. Områden som Ronna, Rinkeby, Tensta anses vara problemområden och skall åtgärdas bort på grund av att flertalet där inte är "svenskar". Ingen hänsyn tas till att vissa etniska grupper vill bo där, de trivs där. Det skall finnas valmöjligheter. Om man vill bo i ett heterogent område, där alla är interagerade, skall man kan få göra det, men om man vill bo i områden där många är av samma etniska ursprung, skall även den möjligheten finnas.

Hon säger att i de anglosaxiska länderna är man blott och bart amerikan, australiensare, engelsman eller kanadensare, oavsett etnicitet. Hon berättar att när hon var i Australien och försökte förklara att hon i Sverige var en andra generationens invandrare, stirrade de på henne och frågade om vi i Sverige var rasister. Jag kan bara hålla med henne! Varför kan inte alla i Sverige få vara svenskar. Varför klassificeras jag som andra generationens invandrare och inte svensk?

Besara efterlyser en allmänpolitik, som är anpassad efter samhällets invånare. Alla skall inte in i den svenska normen. Vi måste tillåta våra medborgare rätten att vara annorlunda. Hon efterlyser fler reformer, i likhet med den könsneutrala äktenskapslagstiftningen (som förmodligen kommer att gå igenom).

Vi kom då in på en diskussion kring alla "likhetsplaner", men vad vi egentligen borde verka för var "olikhetsplaner" (fast det klingar lite illa).

Vi måste tänka om. Jämlikhet och jämställdhet i det "nya" Sverige måste vi diskutera. Vi måste våga diskutera våra politiska angelägenheter.

Nisha Besara efterlyser politiskt mod i partiet. Vi måste gå i bräschen för förändring och förnyelse och sluta vara rädda. Framför allt måste vi sluta förlita oss på alla dessa opinionsmätningar och inte låta oss styras av dessa evinnerliga opinionsmätningar när vi fattar beslut. Vi måste istället ägna oss åt opinionsbildning.

De områden som Besara nämner, där vi skall gå i bräschen, är bland annat skola, "familje/hushållspolitik", föräldrarförsäkring, äktenskap och könsroller.

Nisha Besara hoppas mycket på Mona Sahlin. I likhet med mig är Besara en sahlinist. Med Sahlin tror Besara att viktiga förändringar kommer att ske i partiet. Framför allt kommer det att komma en helt ny ledarstil.

Det var en givande studiecirkel, eller snarare diskussion mellan Besara och deltagarna. Efter mötet fortsatte diskussionerna på Torget.(Bild: Aftonbladet)

1 kommentar:

Anonym sa...

Nisha Besara är min släkting:)
hhaah jag heter ochså Besara i efternamn;)