"Vi överväger inte att avskaffa partiet, allra minst i Stockholm"

Igår skrev jag om Lenets valanalys i inlägget Varför alla dessa valanalyser? I Stockholms läns valanalys fanns förslaget om att slå ihop Stockholms stads och Stockholms län expeditioner. Det kravet saknas i stadens valanalys, vilket kan hänga samman med att stadens valanalysgrupp valt att inte lägga fokus på den organisatoriska delen av valrörelsen, utan istället hänvisar gruppen till Folkrörelsegruppens utredning.

Människor utanför partiet och arbetarrörelsen (ja, även några som är partimedlemmar) blandar de facto ihop stad och län. Ett rykande färskt exempel är dagens Metro (s. 4). Uppdelningen mellan stad och län är enligt mig obegriplig men en partikamrat skriver till mig på facebook: Vi som inte bor i sthlm eller räknar oss som sthlmare kan då och då förstå poängen med den.

Hur ska vi sossar vinna tillbaka väljarna i den kungliga huvudstaden? Den rekommendation som valanalysgruppen lägger fram kan tyckas självklar - Socialdemokraterna måste bli ett tydligare parti. De åtgärder som gruppen anser nödvändiga är:

· Vi måste veta vad vi själva vill
· Beskriv verkligheten
· Prioritera det långsiktiga opinionsbildandet
· Hitta nya sätt att nå ut
· Förtroendevalda
· Formulera den egna politiken innan eventuella nya samarbeten ingås

Åtgärderna (eller aktiviteterna om man så vill) ovan är till för att vinna valet 2014. Jag saknar dock visioner i analysen. Visioner för att vinna valet. I Lenets valanalys nämndes åtminstone Det gröna folkhemmet. Version 2. Där Lenet åtminstone spånar om vilken politik vi ska gå till val på 2014, svävar staden ut i luddiga formuleringar, vilket kan beskådas här (uppdaterat: nu även på DN Debatt).


I likhet med sossarna i Lenet, inleder också sossarna i Stockholms stad sin analys med att denna valanalys måste påverka partiets arbete och inte stoppas i byrålådan. En valanalys som stoppades i byrålådan efter valförlusten 2006, var Håkan Anderssons valanalys (han var ordförande för den valanalysgrupp som tillsattes efter 2006).
De kunde lika gärna ha återanvänt Anderssons analys än slösat tid och energi på ytterligare en valanalys. Därför återupprepar jag det jag skrev i mitt tidigare inlägg: Varför alla dessa valanalyser om vi socialdemokrater inte tar till oss vad som står i dessa analyser?

9 kommentarer:

Calle Fridén sa...

Du är uppfriskande ung i partiet fortfarande - och oförstörd av evigheters osämja mellan stad och län. Var glad för det.
Det kanske fanns en relevans för tjugo år sen, och längre tillbaka, i att det fanns en uppdelning, men den är död idag. Numera skulle jag vilja säga att det är sossar i Staden som talar om Stad och Län. Typ "Ni i länet"... Vilket inte har nån förankring idag - Stockholms län fungerar inte som samma enhet idag som en gång för lääääänge sen.
Och motståndet mot sammanslagningen är hårdast i Staden. Tyvärr

Alexandra Einerstam sa...

Jag är uppfriskande "ung" i partiet, då jag gick med 2006. Det finns för- och det finns nackdelar med det... Jag är t.ex. ingen falangsosse och jag har lite förståelse för osämjan mellan stad och län och om orsaken till att vi inte slår oss samman är staden, så vill jag säga till staden - GROW UP!

Calle Fridén sa...

I enlighet med partitraditionen är man ung i partiet om man inte börjat i SSU. Då ses man med misstänksamhet

M. E. sa...

Hm, är det här luddigt?

"För att hindra onödiga kostnader genom överutbud bör kommuner ha större inflytande över nyetableringar. Skattepengar som går till välfärden ska stanna i den, inte bli till vinster i riskkapitalbolag.
Frågan om vardagsstressen måste lyftas. Vardagsstressen handlar inte bara om privata problem med privata lösningar, som skatteavdrag. Storstadsbornas tidsbrist härrör ofta från villkoren i arbetslivet, kollektivtrafikens sträckning, möjligheten att få förskoleplats och äldreomsorg när det behövs.
Bostadsbristen bör byggas bort till år 2020. Ta fram ett program som präglas av att det är ett samhälle som ska byggas och där inte den kortsiktiga lönsamheten står i fokus. Kommunen måste också bli bättre på att pressa priserna på nybyggnation.
S måste skapa en skola som förmår utjämna orättvisa skillnader och inte låter en fjärdedel lämna gymnasiet utan fullständiga betyg. Ta vara på de goda exemplen och premiera skolpersonal som bryter nya vägar.
Skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen i kommunal verksamhet. Kommunen bör förbättra dialogen med näringslivet och göra det lättare för inte minst mindre företag att delta i stadens upphandlingar och marknadsföring. Satsa på entreprenörskap i skolan och samarbeta med stadens innovatörer."

Och nog ska en valanalysgrupp ge en bas för diskussion och konkretare förslag? Annars blir det ju väldigt odemokratiskt, om ett fåtal ska formulera politiken för de många... Det är bra att den lämnar visst utrymme. Det tyder dessutom på att inga av dem anlitats av Prime för att begränsa debatten...

Alexandra Einerstam sa...

M.E. Lägger till ett "men hur?" efter de förslag du listar.

Mikael Branting sa...

Stadens valanalys är alls inte otydlig. Tvärtom pekar den gång på gång på de ökande sociala klyftorna i storstaden, varefter de lyfter fram socialdemokratins uppgift är att bekämpa dem.

Rapporten är uppfriskande för eftervalsdebatten.

Dessvärre har Länets analys en helt annan inriktning:

De vill acceptera RUT-avdraget, som endast gynnar ett litet fåtal med god ekonomi. Det gör oss otydliga i fördelningspolitiken.

De vill införa ett regionalt skattestopp. Det gör oss otydliga när vi säger att välfärden alltid är viktigast.

Med så olika politiska agendor vore det snarast en olycka att slå ihop partidistrikten. Det skulle bara resultera i nya strider om socialdemokratins väg.

Det är bättre att acceptera att det finns olika politiska majoriteter i Stad och Län, och se till det man kan samarbeta kring, inte minst i Landstinget.

M. E. sa...

Det är uppmuntrande tycker jag att du som S-medlem börjat fundera på det och om ni är flera S-medlemmar som tillsammans kan prata om det, gärna med öppenhet för vad radikala människor utanför S tänker och tycker, så tycker jag ni är en bra bit på rätt väg. Om valanalysgruppen hade begränsat debatten genom att sänka debatten till detaljnivå redan från början hade ju det varit tråkigt, nu har den istället fått S-medlemmar som dig att börja tänka på hur saker och ting skulle kunna göras och det är utmärkt tycker jag.

Calle Fridén sa...

Du har inte ändrats ett smack Branting. Synd. Det är nya tider, min vän.
Det ger avsevärt mer att läsa de analyser som gjorts i respektive kommun än att titta på den som gjordes för länet.
Jag personligen kommer driva kampanj inom fackföreningsrörelsen för att komma ur den här organisatoriska gyttjan. Inte en spänn till från LO till två distrikt som bara bäddar för sin egen undergång.

M. E. sa...

Till Calle Fridén:

I och för sig förstår jag att det inte alltid är lätt att vara medlem i ett parti. Dock tycker jag det är förvånansvärt att se hur vissa inom S verkar vilja fokusera på allt annat än politikens innehåll. Här har en valanalysgrupp gett saker att tugga på, ta ställning till och vidareutveckla/avfärda till varje S-medlem. Resultatet? Jo, i alla fall vissa verkar inte bry sig om politikens innehåll, utan verkar istället för att prata politik vilja diskutera vilken nytta man har av olika valanalysgrupper, hur S-organiseringen är osv. På det viset blir till exempel den här valanalysgruppens analys en ursäkt för somliga att prata om saker som inte alls har att göra med det allra viktigaste, vad S vill stå för. Det känns bekymmersamt att vissa S-medlemmar verkar så föga intresserade av att diskutera politik i en tid då partiet verkligen skulla behöva det.

Mitt förslag: Lägg åt sidan för en stund vilka känslor ni kan ha för de strukturer varje valanalysgrupp reflekterar och prata istället ordentligt om vad varje valanalysgrupp föreslår, ta ställning, för annars bidrar ni till folks intryck av att ingenting försiggår längre i S, när ni verkar förvänta er att allt ska serveras på ett fat så att ni inte behöver tänka till lite själva vad för sorts politik ni skulle vilja ha. Använd varje minsta lilla möjlighet att prata politik! Sluta käbbla! Annars befinner ni er på en sjunkande skuta utan att veta om det eller medvetet destruktiva. Lyckas ni än en gång låta politiken hamna i skymundan är det kört för er, då är ni VERKLIGEN uträknade. Så ta upp det där ni inte gillar med strukturer senare. Ni måste ha en anda, en politik innan ni kan börja anse er ha tid att hålla på med finliret. Det handlar om att prioritera. Somliga av er verkar inte än förstå allvaret. Jag tycker att denna valanalysgrupp verkar ha arbetat i en mer konstruktiv anda än reaktionen på denna blogg verkar ge uttryck för. Jag utgår då från det självklara att se till vad som sägs om politikens innehåll och inte allt runt politiken. Det ger en trist bild av S-medlemmar som bidrar till att ge stela strukturer betydelse genom att inte prata tillräckligt mycket om politikens innehåll, kompensera för stela strukturer genom att envist hålla sig till politikens innehåll. För då tvingas nämligen alla ta hänsyn till politikens innehåll och stela strukturer eller inte gör inte så stor skillnad. Och framför allt kan man då på ett sunt sätt närma sig bättre strukturer, om man bara vet prioritera. Om man är så fattiga på det politiska innehållets område, kan man inte prioritera att inte prata politik när man har möjligheten. Först när det är någorlunda klart inom och utanför S vad partiet står för, vore det möjligt att gå loss på strukturerna. Annars riskerar ni blanda ihop politik och form på fel sätt och försöka göra för mycket på en gång. Vet prioritera vet jag, en sak i sänder, blanda inte ihop. Oklarhet gynnar bara de som vill manipulera och cyniskt söka makt och inflytande för en viss politik genom att använda annat som ursäkt för att främja vissa personer som står för en viss politik. Det bidrar till ohederlighet och ett ännu lägre förtroende för politiker. Jag som de flesta utomstående kan svårligen bedöma om du är en del av detta eller ej. Dock konstaterar jag att det verkar finnas en motvilja - av känslomässiga, personliga, bittra eller andra anledningar - att helt enkelt fräscht se på politiken, lägga åt sidan allt annat och diskutera politik helt enkelt. Ni halkar lätt över till annat som svenska folket nog tycker det är konstigt att ni lägger så mycket vikt vid i dagens situation.