SNS vill ha "välfärdsjobb"

Jag läser i LO-tidningen att SNS vill ha "välfärdsjobb". Inspirationen har SNS Konjunkturråd hämtat från Tyskland. Mina tankar går direkt till Hartz IV.

SNS Konjunkturråd 2011: Dags för strukturella reformer

Inga kommentarer: