Vad är en god samhällsmedborgare?

Vi har försökt eftersträva att vara goda samhällsmedborgare, säger Lundin Petroleums informationschef Maria Hamilton till DN. Läs gärna artikeln i sin helhet. Mina tankar går till Sveriges utrikesminister Carl Bildt. Är han en god samhällsmedborgare? Är ledamöterna i Lundin Petroleums styrelse goda samhällsmedborgare?

Det är nu januari 2011 0ch Bildt har fortfarande inte gett några svar på följande frågor:

1). Fick konsortiet, där Lundin Oil (från 2001 Lundin Petroleum) ingick, skydd för sin exploatering av den sudanska regeringens militära styrkor?
2). Använde sig Lundin Oil av militära transporter eller underlättade företaget satsningar på infrastruktur för regeringens militära operationer?
3). Kände Carl Bildt och styrelsen för Lundin Oil till den folkfördrivning och de övergrepp som skedde – vilka åtgärder vidtogs i så fall?


På samma tema: Johan Westerholm, DN, Jonas Sjöstedt, Expressens opinionsblogg
Tidigare inlägg:
Blod &olja (Del VI), Blod & olja (Del V), Blod & olja (Del IV), Blod & olja (Del III), Blod & olja (Del II), Blod & olja

1 kommentar:

Viagra Online without prescription sa...

Vad är en god medborgare? Jag anser att denna fråga är lite släkting, jag menar att svaret kan variera från land till land, från land till land, så jag skulle behöva veta var du är från första innan jag svara på den frågan