RönnebergaseminarietSocialdemokraternas kriskommission har bjudit in till fyra seminariedagar med start i övermorgon. Marika Lindgren Åsbrinks och Ardalan Shekarabis statusuppdateringar på facebook avslöjar att sju tv-team och ett 15-tal journalister kommer att bevaka seminarierna.

Det är inte blott och bart tv-team och journalister som kommer att närvara vid dessa seminarier, även bloggare är inbjudna. Tyvärr kan jag bara närvara på torsdagen (då jag arbetar övriga seminariedagar), men jag kommer att följa de seminarier jag missar via SVT.

Programmet för torsdagen ser ut som följer:

Anne-Marie Lindgren, utredningschef för Arbetarrörelsens tankesmedja kommer att tala på ämnet Vart är Socialdemokratin på väg? mellan 11-12. Efter lunch är det paneldiskussion på samma tema. Panelen består av Sven-Erik Bucht (riksdagsledamot), Karin Pettersson (politisk chefredaktör på Aftonbladet) och Lena Sommestad (professor ekonomisk historia och före detta miljöminister). Samtalsledare är Lindgren Åsbrink i egenskap av utredningssekreterare för Kriskommissionen (och inte bloggare).

14:30 talar förbundsordförande för SKTF, Eva Nordmark, om arbetslivets villkor idag.

Som en av initiativtagarna till den Öppna kriskommissionen* gläds jag åt att Socialdemokraternas kriskommission visar tecken på liv medelst dessa seminarier.

*Öppna kriskommissionen (ÖKK) startades av bloggare inom det progressiva nätverket NetRoots.

[UNDER STRECKET]

Idag har många skrivit partiledarkandidater. Här är ett axplock: Johannes Åsberg, Mats Engström, Martin Moberg, Peter Andersson, Johan Westerholm, Thomas Bergh, Peter Högberg, Karin Pettersson,
Kristian Krassman och Sandro Wennberg.

Inga kommentarer: