Det gröna folkhemmet (del II)

För några dagar sedan skrev jag inlägget Det gröna folkhemmet och i inlägget uppmanade jag läsarna att se Tim Jacksons föredrag på TED. I min slutkläm skriver jag:

Jag kommer att fortsätta vidareutveckla mina tankar kring det gröna folkhemmet här på bloggen. Som ett led i detta ska jag nu sätta mig och läsa rapporten Prosperity without growth?

Härmed bekänner jag att jag inte börjat läsa rapporten ännu, men vad som föranleder inlägg två i min serie om det gröna folkhemmet är en debattartikel i Expressen, skriven av professor Jackson. Tillväxtmyten är vårt största hot är rubriken på artikeln. Jackson skriver bland annat:

När tillväxten sviktar - och det har den gjort på sistone - grips politikerna av panik. Företag slåss för sin överlevnad. Folk förlorar sina jobb och ibland sina hem. En nedåtgående spiral hotar. Att ifrågasätta tillväxten tycks dömt att vara förbehållet dårar, idealister och revolutionärer. Likväl måste vi ifrågasätta den. Välstånd för ett fåtal till priset av ekologisk ödeläggelse
och ihållande social orättvisa är inte en grundval för ett civiliserat samhälle. Den ekonomiska återhämtningen är viktig. Att försvara folks jobb - och skapa nya - är absolut nödvändigt. Men vi behöver också skyndsamt en förnyad känsla för gemensamt välstånd.
Min övertygelse, att Socialdemokraterna måste satsa på det gröna folkhemmet (och vidareutveckla de tankar vi har kring det gröna folkhemmet), stärks av Jacksons varningar. Visionen, om ett samhälle där ekonomisk utveckling, social välfärd och sammanhållning förenas med god miljö, ligger helt rätt i tiden.
Jacksons bok (med samma namn som den rapport jag hänvisar till ovan) har nu översatts till svenska. Den står nu högst upp på listan över böcker som jag vill ha. Jag läser vidare att Jackson ska träffa svenska toppolitiker nästa månad. Jag vill också träffa honom.

[UPPDATERAT]
Läs även inlägget Vem är professor Tim Jackson? på bloggen Cornucopia.

Inga kommentarer: