Varför är det viktigt att just du är medlem i facket?

Som löntagare och medlem i en facklig organisation har du tre viktiga utbyten att värdera medlemskapet emot; gentemot fackföreningen, gentemot arbetsgivaren och gentemot samhället. Kunskapen om och förståelsen av dessa tre är grunden för det solidariska medlemskapet.

Gentemot fackföreningen
Som medlem i en fackförening betalar du en medlemsavgift varje månad. I utbyte får du förmåner som hjälp vid tvister med din arbetsgivare, konfliktersättning vid strejk, försäkringsskydd, medlemstidning samt en demokratisk möjlighet att vara med och påverka organisationens beslut. Dessutom förbättrar många fackförbund utbytet med att erbjuda även hemförsäkring och andra tilläggsförsäkringar samt rabatter på varor och semesteranläggningar. Det ligger dock en fara i att endast se till detta utbyte vid en värdering av medlemskapet. Du som medlem är ingen kund och facket ingen förmedlare av tjänster. Vårt gemensamma uppdrag är större än så, och det är i utbytet gentemot arbetsgivaren och samhället i stort som du gör din stora vinst.

Gentemot arbetsgivaren
Din kostnad gentemot din arbetsgivare är arbetet som du säljer. I gengäld får du lön och andra anställningsförmåner. Fackföreningen är säljarnas, d.v.s. arbetstagarnas, kartell för att försöka bestämma priset på det vi säljer, d.v.s. arbetet. I Sverige ligger organisationsgraden på knappt 80 %, jämfört med cirka 15% i USA. På arbetsplatser i USA där arbetstagarna är organiserade i facket är lönenivåerna cirka 20 % högre än på arbetsplatser med oorganiserade arbetstagare. En genomsnittlig brevbärarlön i Sverige ligger idag på cirka 20 000 kr/månad. Om vi överför exemplet från USA till svenska brevbärare så ligger medlemskapets värde här (20 000 x 0.20 = 4000) i cirka 4000 kronor per månad. Genom att vi brevbärare har en så pass hög organisationsgrad så ligger vår genomsnittslön på 20 000 istället för 16 000. Förutom lön så kan facket med en hög organisationsgrad även förhandla fram andra förmåner för arbetstagarna.

Gentemot samhället
Som medborgare i samhället betalar du skatt, i gengäld åtnjuter du vissa tjänster och försäkringar som staten, landstingen och kommunerna tillhandahåller. Skattesystemet och den generella välfärden innehåller två typer av omfördelning, över livet och mellan olika grupper i samhället. Under vissa perioder av livet är du mer beroende av andra och saknar egen inkomst. När du är barn, ung, gammal, sjuk och arbetslös. Andra perioder har du möjlighet att själv vara med och arbeta och bidra. Skattesystemet och den generella välfärden hjälper således oss medborgare att klara dessa olika perioder. Barn och unga ”lånar” pengar till dagis och skola av de som betalar skatt just då, och betalar sedan tillbaka med sina egna framtida skatteinbetalningar.
Omfördelningen mellan grupper är av två slag. Skatten betalas i procent av inkomst, därmed betalar alla medborgare den skattefinansierade delen av exempelvis ett läkarbesök i proportion till sin inkomst. Behovet av stöd och hjälp från andra är olika för olika grupper. Risken för att bli sjuk, få skador, bli arbetslös o.s.v. är ojämnt fördelad i befolkningen. Arbeten med låg lön innebär ofta högre risker, följaktligen lönar det sig mest för lågavlönade att ha en generell välfärd. Värdet av den generella välfärden för dig som enskild medlem i facket är några, ibland många, tusen kronor i månaden jämfört med om dessa tjänster skulle betalas av var och en vid behov ur den egna plånboken. Därför ligger det i medlemmarnas intresse att försvara och utveckla en skattefinansierad generell välfärd.

Det verkliga värdet av medlemskapet anser jag dock inte ligga i kronor och ören, utan det handlar snarare om vad det är för samhälle vi vill leva i. Vill vi ha ett samhälle där själv är bäste dräng och med ledordet ”sköt dig själv och skit i andra” eller ska vi hjälpas åt och vara solidariska med varandra? Som jag skrev ovan är det lättare att få upp lönerna om vi är många som ställer oss bakom kraven. En skattefinansierad välfärd omfördelar resurserna, av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

Förenade vi stå, söndrade vi falla!
ÅSA EINERSTAM


4 kommentarer:

Anonym sa...

[u][b]Xrumer[/b][/u]

[b]Xrumer SEO Professionals

As Xrumer experts, we have been using [url=http://www.xrumer-seo.com]Xrumer[/url] for a large immediately things being what they are and recollect how to harness the massive power of Xrumer and turn it into a Spondulix machine.

We also provide the cheapest prices on the market. Diverse competitors desire order 2x or consistent 3x and a end of the term 5x what we pervade you. But we maintain in providing great mending at a tearful affordable rate. The large incidental of purchasing Xrumer blasts is because it is a cheaper variant to buying Xrumer. So we focusing to support that mental activity in rebuke and provide you with the cheapest standing possible.

Not solitary do we cause the unexcelled prices but our turnaround heyday after your Xrumer posting is wonderful fast. We drive take your posting done ahead of you discern it.

We also provide you with a ample log of well-heeled posts on contrasting forums. So that you can see over the extent of yourself the power of Xrumer and how we hold harnessed it to emoluments your site.[/b]


[b]Search Engine Optimization

Using Xrumer you can wish to apprehend thousands upon thousands of backlinks for your site. Myriad of the forums that your Location you intent be posted on oblige high PageRank. Having your tie-in on these sites can truly help strengthen up some cover rank back links and uncommonly riding-boot your Alexa Rating and Google PageRank rating through the roof.

This is making your position more and more popular. And with this developing in popularity as grammatically as PageRank you can think to appreciate your milieu in effect superiority high-pitched in those Search Engine Results.
Traffic

The amount of traffic that can be obtained aside harnessing the power of Xrumer is enormous. You are publishing your locality to tens of thousands of forums. With our higher packages you may still be publishing your locality to HUNDREDS of THOUSANDS of forums. Imagine 1 mail on a stylish forum last will and testament almost always cotton on to a leave 1000 or so views, with say 100 of those people visiting your site. Modern create tens of thousands of posts on in demand forums all getting 1000 views each. Your see trade liking withdraw through the roof.

These are all targeted visitors that are interested or curious in the matter of your site. Imagine how innumerable sales or leads you can fulfil with this colossal figure up of targeted visitors. You are truly stumbling upon a goldmine ready to be picked and profited from.

Reminisce over, Shipping is Money.
[/b]

TRAVERSE B RECOVER YOUR TWOPENNY BURST TODAY:


http://www.xrumer-seo.com

Anonym sa...

Infatuation casinos? junkets changeless of this adolescent [url=http://www.realcazinoz.com]casino[/url] circumvent and horseplay online casino games like slots, blackjack, roulette, baccarat and more at www.realcazinoz.com .
you can also into our untrained [url=http://freecasinogames2010.webs.com]casino[/url] deliberation at http://freecasinogames2010.webs.com and lay one's hands on reasonable spondulix !
another late-model [url=http://www.ttittancasino.com]casino spiele[/url] menial is www.ttittancasino.com , as an distinct of german gamblers, bloomer in manumitted online casino bonus.

Anonym sa...

Someone deleted a variety of links from yourfilehost and 2shared ...

From now, we will use www.tinyurlalternative.com as our default [url=http://www.tinyurlalternative.com]url shortener[/url], so every link will be there and visible for everyone.

You can pick out from many great [url=http://kfc.ms]short url[/url] names like:

kfc.ms easysharelink.info jumpme.info megauploadlink.info megavideolink.info mygamelink.info myrapidsharelink.info mytorrentlink.info myurlshortener.com mywarezlink.info urlredirect.info urlshrinker.info weblinkshortener.com youtubelink.info and many others.

They include over 60 other available domains and the [url=http://myurlshortener.com]url shortener[/url] service work properly for free without any registration needed.

So we assume it is good notion and suggest you to use [url=http://urlredirect.info]url redirect[/url] service too!

Thank you.

Anonym sa...

It isn't hard at all to start making money online in the undercover world of [URL=http://www.www.blackhatmoneymaker.com]blackhat techniques[/URL], You are far from alone if you don't know what blackhat is. Blackhat marketing uses not-so-popular or misunderstood methods to produce an income online.