Maria Abrahamsson önskar Beatrice "lycka till"

Ledarbloggen kommenterar Maria Abrahamsson Beatrice Asks inlägg på Brännpunkt (läs även mitt inlägg från igår).
-
Abrahamsson anser att Ask har "fallit till föga för drevet". Hon anser det för "ömkligt".

-
Eller tänker sig Ask att samlag ska föregås av ett samtycke som skriftligen intygas av två vittnen, allt förutsatt att vittnena också är på plats och alltså kan bekräfta att samtycket inte ingicks under hot eller annat otrevligt? Ungefär som att upprätta testamente, men innan man hoppar i säng. Lycka till med förslaget!
-
Nej, Maria Abrahamsson det handlar inte om att "upprätta testamente", det handlar om att utarbeta ett lagförslag som fungerar bättre än nuvarande lag.
-
Det handlar vidare inte blott och bart om en lagförändring, det handlar också om en handlingsplan för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Det krävs genomgående förändringar på alla plan i samhället.
-
Tillbaka till den nuvarande sexualbrottslag. Den fungerar dåligt. Vi borde ta lärdom av England och Norge, där de har en strängare lagstiftning beträffande våldtäkt.
-
Avantgarde har startat en namninsamling som ni gärna får skriva på.
-


STOPPA VÅLDTÄKTERNA NU!
-
Jag har bloggat om detta tidigare: i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viiiInga kommentarer: