Regerings(bort)förklaringen - Del II

Vi var ganska många som jublade 2006 när statsminister Fredrik Reinfeldt läste upp avsnittet om HBT-personer. Jag tror att det var första gången i en regeringsförklaring som man tog upp HBT-frågorna. Hoppet var stort att man äntligen kommer att börja jobba ännu mer med det – vi har jobbat mycket med det – både i Sverige och i EU, FN och andra organ. Men då blir besvikelsen så mycket större när det visar sig att det inte är mycket mer än prat i regeringsförklaringen 2006. I årets regeringsförklaring 2007 står det inte alls med, och nu upptäcker man i regeringens EU-arbete att det inte står ett ord om HBT-frågor [...]
-
-
Vi var fler som blev glada när HBT-personers rättigheter nämndes i förra årets regeringsförklaring. Även jag blev besviken när ett år har gått och det visade sig vara ord och ingen handling från regeringens sida. Därtill saknades stycket i årets regeringsförklaring, vilket jag har skrivit om i inlägget Regerings(bort)förklaringen.
-
Igår ägde en intressant interpellationsdebatt rum i kammaren mellan Ulf Holm och Cecilia Malmström (med på ett hörn var också Börje Vestlund). Ulf Holm skrev denna interpellation just för att fråga regeringen tänker göra:
-
Den övergripande frågan är givetvis varför regeringen inte har med HBT-frågorna i det antagna arbetsprogrammet. Inte minst är detta märkligt då det i regeringsförklaringen 2006 tydligt markerades att HBT-frågorna är av stor vikt, framför allt i kontakter med andra länder.
Jag vill mot bakgrund av det som framförts ovan fråga vilka initiativ statrådet kommer att ta för att lyfta fram frågor kring homo‑
, bisexuella och transpersoner i EU.
-
Cecilia Malmström sade i denna interpellationsdebatt att stycket i regeringsförklaringen 2006 fortsätter att gälla. Malmström sade vidare engagemanget för HBT-personer inte enbart visades genom deklarationer och regeringshandlingar utan även medelst konkret handling. Hon tog då upp att flera statsråd varit på olika pridefestivaler i Europa.
-
Är inte det snarare solidaritet att bevista pridefestivaler? Är det vad regeringen menar med konkreta handlingar? Konkret handling är att vid varje lämpligt tillfälle ta upp HBT-personers fri- och rättigheter i FN- och EU-sammanhang.
-
Ulf Holm tar mycket riktigt upp de konkreta handlingarna från regeringens sida. Malmström har på ett år bevistat två konferenser och enligt Holm är det "inte mycket att skryta över".
-
Vi gör alltså inte tillräckligt, vi kan göra väldigt mycket mer, men jag tycker ändå inte att man ska förringa det arbete som görs. Jag hoppas att vi tillsammans i riksdagen och regeringen kan lyfta upp de här frågorna, för då får vi en ännu större tyngd (Cecilia Malmström).
-
Ulf Holm vill lyfta fram en HBT-pakt i EU. Malmström tycker att det är en bra idé, men är rädd för att det bara blir ytterligare ett ord (och är det inte just ord som regeringen slänger sig?).
-
HBT-frågor finns inte alls på EU-agendan och i likhet med Holm anser jag att i och med en HBT-pakt, kommer dessa frågor att diskuteras i två år och det är väl bättre än inget alls?
-
Jag misstror regeringens ambitioner. Jag gör det så länge utrikesminister Carl Bildt och övriga statsråd inte visar tydligt att han/de vill lyfta fram HBT-personers fri- och rättigheter i EU och FN.
-
Det är bra och viktigt att statsråd och statssekreterare bevistar pridefestivaler, men...
-
It ain’t enough, it ain’t half of what you owe me. It’s just my luck to find someone like you. It ain’t enough, it ain’t half of what you told me. It ain’t enough, it ain’t enough... (Oh Laura)

Inga kommentarer: