Handlingsplan om mäns våld mot kvinnor kommer inom kort

Kvinnor skall kunna leva i frihet från rädsla att utsättas för våld och brott. Att bekämpa hedersrelaterat våld och ge stöd åt dem som utsätts ska vara högprioriterat. Kunskaperna hos polis och andra myndigheter måste öka så att rätt insatser kan sättas in i tid. Hotade kvinnor skall skyddas, och utsatta kvinnors ekonomiska trygghet säkras. En handlingsplan för att minska våldet mot kvinnor kommer att utarbetas.
-
-

Jag har tidigare efterlyst den handlingsplan som Fredrik Reinfeldt nämnde i förra årets regeringsförklaring och äntligen meddelar integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni att regeringens handlingsplan om mäns våld mot kvinnor kommer inom kort (DN):
-
Det handlar bland annat om att höja kunskapen hos myndigheter som finns till för oss medborgare, som polis, åklagarväsende, domarkåren och socialtjänsten. Det handlar om att ta fram metoder om hur man ska bemöta kvinnor i behov av skydd och stöd.
-
Jag ser fram emot att få läsa denna handlingsplan. Läs gärna Amnestys rapport, så förstår ni varför jag anser att det är så viktigt att regeringen agerar och utarbetar en handlingsplan.

Inga kommentarer: