Vigselrätt är såväl en rättighet som en skyldighet

I tisdags läste jag två ledare som båda handlade om kyrkans vigselrätt. De två skribenterna, Helle Klein och Nisha Besara har nämligen kommit fram till två olika slutsatser beträffande kyrkans vigselrätt.
-
Jag har alltid ansett Besara vara en duktig och driven skribent och blev snopen när jag läste hennes ledare och den slutsats hon kommit fram till:
-
Det märkligaste av allt är en del av argumenten mot en samlevnadsbalk och argumenten mot att kyrkan fråntas eller avsäger sig sin vigselrätt. De bygger på vem eller vilka förslagen kommer från. Men ett radikalt förslag om en samlevnadsbalk måste inte förkastas bara för att det kommer från Kristdemokraternas partiledare. Övriga riksdagspartier missade chansen att vara storsinta.
-
Varför Kristdemokraterna är villiga att offra den "heliga" vigselrätten, skriver inte Besara ett ord om. För det må vara så att såväl Kristdemokraterna och Humanisterna (med flera) vill avskaffa kyrkans vigselrätt och det må vara så att Kristdemokraterna ofta hävdar att det är av samma anledning som Humanisterna, RFSU med flera, men... det finns en viktig skillnad. Helle Klein skriver i sin ledare:
-
Att kyrkan numera är fri från staten och lever i ett mångkulturellt samhälle anges som skäl att avstå vigselrätten. Men ingen drev att kyrkan skulle slopa vigselrätten då kyrkan skildes från staten. Varför gör de det nu? Jo, nu handlar det om att försöka komma undan frågan om samkönade äktenskap. Tror de.
-
Kristdemokraterna och/eller vissa av kyrkans män är redo att slopa vigselrätten, för att de inte vill viga samkönade par.
-
Om kyrkomötet, mot all förmodan säger NEJ, skall de fråntas vigselrätt och begravningsrätt. Då bör civilrättsligt äktenskap införas pronto subito och kyrkan får hädanefter vara som vilken klubb/förening som helst. Folk får ansöka om medlemskap i sin "klubb" och medlemsavgiften betalas in till "klubben" och inte via skattesedeln.
-
Helle Klein avslutar sin ledare med följande:
-
Kyrkbröllopet har en lång tradition i vårt samhälle och en folklig förankring. Staten tilltror Svenska kyrkan förmågan att förrätta vigsel och vill fortsätta att lägga ut uppdraget på entreprenad till henne.
Att vi i svensk folkrörelsetradition har en stat som låter det civila samhället medverka i för samhället angelägna uppgifter är något som bör värnas och som i högsta grad hör samman med svensk folkkyrkotradition. Att biskoparna så oreflekterat vill överge denna kyrkosyn och samhällssyn är beklagligt. Vill de avstå begravningsverksamheten också?
Måtte kyrkomötet i höst säga NEJ till biskoparna och JA till vigsel av samkönade par.

-
Det kommer en tid då vi inför civilrättsligt äktenskap, även i Sverige, men den tiden är inte nu.
-

Inga kommentarer: