Mansgris, finanskris?

Att köpa fastighetsaktier är som att köpa kvinnor. Man vill inte köpa en billig hora om man kan köpa en dyr hora, har en investmentbolags-vd sagt inför publik. Citatet återfinns i en debattartikel skriven av Peter Norberg, doktor i etik på Handelshögskolan i Stockholm. Är det måhända machokulturen inom finansvärlden som ligger bakom finanskrisen? Om fler kvinnor arbetade i finansbranschen, hade vi då sluppit finanskrisen?
-
Jesper Roine skriver på Ekonomistas:
-
Skulle finanskrisen ha undvikits om Lehman Brothers varit Lehman Sisters? Den frågan ställdes under en diskussion under World Economic Forum i Davos tidigare i år. Ingen mindre än mikrofinanspionjären och Nobelpristagaren Muhammad Yunus uttryckte det som att “den nuvarande krisen nästan säkert undvikits om kvinnor snarare än män skulle format de finansiella systemen”.
-
Roines svar är att det inte alls behöver förhålla sig så. Det är inte den "genomsnittliga" personen som väljer att arbeta i denna bransch. De kvinnor som väljer denna typ av arbete, kanske också är större risktagare en andra kvinnor?
-
I sin debattartikel, skriver Peter Norberg om den machokultur som råder i finansbranschen. Han skriver om giriga män. När två bröder med efternamnet Wallenberg, skriver på DN Debatt att vi inte ska skylla krisen på "giriga direktörer", gör de det eftersom de är en del av denna machokultur. När de rör sig i finansvärlden, rör de sig bland män. De fåtal kvinnor som befinner sig där är assistenter, receptionister och lokalvårdare. I den mansdominerade finansvärlden är risktagande vardagsmat och männen upplever inte ens risk som något negativt.
-
Vilka drabbas då av dessa mäns risktagande? Det är inte bara männen, utan även kvinnorna som drabbas av finanskrisen. I media har det skrivits mycket om att finanskrisen slår hårt mot de mäns om arbetar i bilindustrin. Mer tyst har det varit om de kvinnor som drabbats och kommer att drabbas.
-
I den kvinnodominerade offentliga sektorn arbetar kvinnor deltid, behovsanställning, visstid, vikariat, projekt... När är ett vikariat löper ut, förlängs inte vikariatet. Hemma hos den behovsanställda (som jagar timmar och som rings in endast vid behov) har telefonen slutat ringa. Vem bryr sig om de varslade på Coop? frågar Joakim Jakobsson i en ledare i Aftonbladet:
-
I början av november varslade Coop tusen anställda. Hittills har neddragningarna där inte lett till ett enda inlägg i riksdagen. Varför har inga politiker engagerat sig för kassörskorna och lagerpersonalen på Coop? Det är lätt att se en könsdimension i vilka jobb samhället värdesätter.
-
Män, med sina fanasilöner och fantasibonusar, drabbas inte (ja, de kanske förlorar några miljoner kanske till och med miljarder, men om det återstår 22-224 miljarder, kan man då säga att även de drabbas?). De kan åka till S:t Barthélemy, Azorerna, Bahamas, Dubai eller någon annan exotisk plats och gömma sig där tills krisen är över.
-
Vi kanske kan lära oss något av krisen? Vi kan upprättar nya regler. Vi kan lära oss av dessa mäns girighet och risktagande, så när finanskrisen är över och dessa män återvänder från sina paradis i tron om att fortsätta ta risker och sko sig på andra, kommer de att mötas av ett helt annat klimat.
-
Kommunalarbetaren - Finanskrisen drabbar även kvinnor
Arbetaren - Världens kvinnor drabbas hårt av krisen
Dagens Arena - Krisen slår inte könsblint

Inga kommentarer: