Stjärnfamilj

Jag har just gått med i Facebookgruppen Värna Stjärnfamiljen! Så här underbart skriver de på FB:
-
Alla former av familjebildningar fungerar lika bra om de bygger på kärlek, ansvarstagande, respekt och omtanke.
-
Det är inte den yttre formen på familjen som är viktigast, utan den skapande processen av vardaglig familjebildning; Den nära och ömsesidiga kontakten mellan människor som får oss att uppleva familjeskap. Att värna om stjärnfamiljen innebär att värna om innehållet.
-
Vi människor kan liknas vid strålande stjärnor, med förmågan att själva välja hur vi ska definiera vår familj.
-
Det finns många olika familjer som alla ser olika ut, eftersom de är konstellationer av individer.
-
Familjer kan t.ex. bestå av en vuxen, två vuxna eller flera vuxna; Föräldrar kan leva i familj med barn som är biologiska eller adopterade, eller som kommit till världen genom insemination, eller som bonusbarn. Vuxna som lever tillsammans kan vara gifta, leva som sambo eller i partnerskap; Eller som lever på olika håll, men ändå är en familj. Barn kan leva med en eller två föräldrar, och ha extraföräldrar eller bonusföräldrar, bonusmorföräldrar och bonusfarföräldrar. Familjer kan förändras, nya medlemmar i en familj kan komma till på olika sätt. Familjer kan utökas eller komprimeras beroende på familjemedlemmarnas livssituation och engagemang i vardagen tillsammans. Människor kan välja att ingå syskonskap med varandra. Familjer kan expandera eller delas. En familj kan också innefatta flera olika familjer, och en individ kan vara tillhörig i flera olika familjer samtidigt!Oavsett familjens yttre form bör alla familjer ha lika rättigheter och möjligheter att vara stjärnfamiljer, byggda på kärlek, ansvarstagande, respekt och omtanke.
-
Begreppet stjärnfamilj beskriver en familj där omtanke, respekt, kärlek och ansvar är viktigare än den yttre formen. Denna familj kan bestå av en eller flera vuxna och banden mellan vuxna och barn och mellan syskon bygger inte alltid på biologi. I begreppet ryms regnbågs-, enförälders-, tvåförälders-, bonusförälders-, dubbelregnbågs-, adoptiv-, extended-, donations-, med mera- familj likaväl som den barnlösa familjen.
-
Begreppet har tillkommit som en reaktion på begreppet kärnfamilj och den innebörd och de värderingar som förknippas med denna, samt den exkludering av andra familjekonstellationer som det begreppet innebär.
-
2009 är begreppet kärnfamilj inte längre speciellt aktuellt, det är en form av många för familjebildning. Tyvärr har inte samhällsplanering och normsystem riktigt hängt med i utvecklingen och det finns många familjer som idag diskrimineras p.g.a sin form.
-
I barnfilmerna om Lilo & Stitch används begreppet Ohana för familj. "Familj betyder att ingen lämnas utanför." Stjärnfamiljen är ohana, och lämnar ingen form av familj utanför. Det är innehållet som räknas!
-
Rebellas motion Tänk om familjen (en motion med 22 att-satser) handlar bland annat om detta.
-

2 kommentarer:

Sanna sa...

hmm... precis när man börjat vänja sig vid att vara en regnbågsfamilj så ska man byta begrepp?

Stjärnfamilj? Vet inte riktigt vad jag ska tycka om det, stjärnor brukar ju beskrivas som ouppnåeliga, regnbågen har ju den fördelen att det alltid finns guld vid dess ände ;)

Alexandra Einerstam sa...

Sanna, Du har en poäng, men regnbågsfamilj innefattar (åtminstone enligt min definition) blott och bart hbt, stjärnfamilj är en utvidgning av begreppet familj och innefattar ensamstående, adopterade... ja alla familjer som inte är kärnfamiljer.