[MANIFESTATION] Befria Afrikas sista koloni - erkänn Västsahara nu!

[UTTALANDE] S-KVINNOR I STOCKHOLM

Befria Afrikas sista koloni - erkänn Västsahara nu!
Nu har det hunnit gå 34 år sedan Marocko ockuperade den tidigare spanska kolonin, Västsahara- Afrikas sista koloni.

Trots FN-beslut accepterar inte Marocko internationell rätt och västsaharierna får inte ens folkomrösta om sitt lands framtid.

2009 ska Sverige överta ordförandeskapet i EU. Det ser vi S-kvinnor som ett utmärkt tillfälle att aktualisera Västsahariernas rätt till sitt eget land.

Sverige bör erkänna republiken Västsahara, SADR. Inga realpolitiska skäl talar emot, det skulle inte störa pågående förhandlingar, det har folkets stöd och det har stöd hos den svenska befolkningen.

Sverige måste återta en ledande roll som försvarare även av den lilla statens lika rätt och att FN:s beslut måste få rättsverkan.

Utan kvinnor – ingen fred!

S-kvinnor i Stockholms stad uttalar sitt särskilda stöd till den kvinnomarsch för fred och frihet som vår systerorganisation NUSW, befrielserörelsen Polisarios kvinnoförbund, arrangerar 10 april längs muren som byggts och befästs av Marocko mellan den befriade delen och den ockuperade delen av Västsahara.
---------------------------------------------------------------------------------
Manifestationen kommer, som flyern ovan anger (klicka på den för att göra den större), att äga rum 10 april, klockan 13-14 på Kungsholmstorg.
Välkomna!
-------------------------------------------------------------------------------

Inga kommentarer: