EU-kommissionens förslag till antidiskrimineringsdirektiv

Antidiskrimineringsdirektivet omfattar ålder, funktionshinder, sexuell läggning och religion eller övertygelse utanför arbetsplatsen.
-
Förslaget i sin helhet
QX

Inga kommentarer: