(S)atsningar på kollektivtrafiken

Miljö och tillväxt går hand i hand vad beträffar kollektivtrafiken. Socialdemokraternas klimatrådslaget föreslår därför att tätorter ska planeras utifrån kollektivtrafiken, ett gemensamt biljettsystem för hela landet ska införas och arbetsgivare ska kunna köpa kollektivtrafikkort åt anställda utan att de beskattas eller att några sociala avgifter ska behöva betalas. Fördubblingen ska stat, kommun och landsting stå för. Staten ska vidare bidra med ekonomiska resurser för att bygga spår eller köpa bussar för den delen.
-
Varför stanna där? Jag anser ett av socialdemokraternas vallöften i Stockholm bör vara sänkning av månadskortet och att enhetstaxan införs igen. Den första sänkningen av månadskortet till 500 kronor, men med målet 300 kronor.
-
Maud Olofssons utspel om att skattebefria miljöbilar, står sig rätt slätt om man ser till klimatrådslagets förslag.
-
SvD, SvD, SR/Ekot, DN, Expressen, SvD

Inga kommentarer: